پايين محله پاشاكی


پائین محله پاشاکی ایسم ایته جی روستاهان لفمجان دهستان ، لاجان شهرستان مرکزی بخش ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران. که خاندان منصور قناعی أ کوجی روستا شین ایسیدی. لازم به ذکره که آقای محمدجواد منصور قناعی هم دانشجوی دانشگاه گیلان ایسه که ترمو فیگیفته 46 از 60.

لاجان شهرستان مرکزی بخش دهستانان

آهندان دهستان، بازکیا گوراب دهستان، لفمجان دهستان، لیالستان دهستان، لیل دهستان.

لفمجان دهستان روستاهان

بالامحله پاشاكی، پايين محله پاشاكی، گوكه، بازارسرلفمجان، كياسرا، بالاشادده، پايين شادده، كلنگران، گوشكجان، شيوا، خوبده، بالامحله لفمجان، جوپيش، پائين محله لفمجان، لمك محله لفمجان، كردمحله، بازارده، لاحشر، بيجاربنه.

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شأرداري | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشتˇ مۊزه