مۊحتشم ٚ باغ

ايته پيله پارک رشت ٚ دۊرۊن
(مسير عوضاؤدن باغ محتشم أجي)

مۊحتشم ٚ باغ یا شأر ٚ پارک ايته پيله پارک گيلان ٚ رشت ٚ دۊرۊن ؤ رشت ٚ قديمي‌ترين پارک ايسه. أ پارک ٚ قدمت گه شأ گۊتن رشت ٚ أصلي پيله پارک ايسه قاجاري‌ئن ؤ ناصرالدين شاه قاجار ٚ زمات-أ واگرده.

مۊحتشم ٚ باغ
کۊللي ايطلاعات
بنا نؤع
مکان
ايداري منطقه
کيشور
صاب
مۊهم نۊکته‌ئن
رسمي واگۊدن
۱۹۰۹ ویرایش مقدار در Wikidata
أندازه‌ئن
پيلئکي
۱۵۷٬۴۰۰ متر مربع (fa) ترجمه[۲] ویرایش مقدار در Wikidata
فني جۊزئیات
بخشان
طراحي ؤ چأگۊدن
معماري سبک
باخي ايطلاعات
مۊختصات
Map
کۊلافرنگي عمارت، مۊحتشم ٚ باغ ٚ دۊرۊن

پارک ٚ باره

دچينواچين

صاب اصلی أ پارک اکبرخان بیگلار بئیگی بۊ که از زمینداران و پولدان درجیه یئک در دوران قاجار بو و حتا گمرکان شمال هم تو ایجاریه أ اقا نهابو. از قرار معلوم درخت کارین أ پارک و خیابان کئشئن اطراف اون و هتو چاگودن ائیته ساختمان تابستانی که بعدن معروف ببوسته به کۊلافرنگي عمارت همه و همه زیر نظر اکبر خان صورت بیگیفته.

أ پارک بعد از موردن اکبر خان به صورت ارثیه فارسه به اونه دختر از اون هم به اونه عموپسر فارسه به ئیسمه صادق خان اکبر محتشم الملک (سردار معتمد) و از أ موقع به بعد او پارک به باغ موحتشم معروفه ببوسته.

بعدن در زمان پهلوی آ پارک به جای بدهیهای مالیاتی به تصرف دولت در بامو و از اون به بعد به صورت پارک عمومیه رشت مورد استفاده اهالی و مردوم قرار بیگیفته.

بزرگی اولیه أ پارک چندین برابر الانه اونه ولی کم کم با بزرگا بوستنه شهر و خیابان کشی های پوشت سر هم از اونه وسعت کما بوسته.

تو آ سی ساله گذشته هم با ساختنه اوستانداری و شهر بازی او باغه میئن، باز هم پارک کوچیکترا بوست که البته تازگیان اوستانداری به ائیته جای دیگر مونتقلا ببوسته و قراره به جای او ساختمان اوستانداری کتابخانه ملی چاگوده ببه. اخره أ پارک هم ائیته گؤهررۊد نها که قبلنا اونه میئن ماهیگیری گودیدی که امروز به خاطر ان که اب های فاظلاب و اشغالان بیمارستانیه اونه میئن سرریز به کاملن غیر قابله ئیستیفادیه.

تاتايي‌ئن

دچينواچين
  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ذکر شده در: سرور تحت شبکه نام‌های جغرافیایی. تاریخ انتشار: ۱۱ جۊن ۲۰۱۸. شناسه اطلاعات مکانی: 10748237.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ نشانی اینترنتی: http://fshiau.ac.ir/articles/memari94/85EC8FF03FFF.pdf.