أصلي منؤ واگۊدن

گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۵٬۶۸۰ ته گيلکي وانويس


دؤجئه وانیویس

نيؤيؤرک

نيؤيؤرکˇ نما سال ۲۰۰۶

نيؤيؤرک پۊرجمعيتترين شأرˇ آمريکا ايجؤنأبؤ ايالتؤن ؤ نيؤيؤرک ايالت ايسه گه ۵ ناحيه شامل برانکس ؤ برۊکلين ؤ منهتن ؤ ائستٚيتن آيلند ؤ کۊيينزˇ جي تشکيل بۊبؤکه. اي شأر فرهنگي ؤ سياسي ؤ ايقتصادي قۊطب دۊنيا ميئنه. عده‌اي به اي دلايل اي شأره دۊنيا پايتخت دؤنن.

نيؤيؤرک ۱۱٬۳۲۷ کيلۊمتر مربع مساحت دأنه ؤ دۊنيا پيلترين شأر محسۊب بۊنه. نيؤيؤرک ۵۳ته آسمؤنخراش ويشتر أز ۲۰۰ متر دأنه اي شهر ويشترين آسمؤنخراشؤنه خۊشˇ ميئن جا بدأ دأنه. رهايي بۊرج، أولي بنايي ايسه گه نيؤيؤرکˇ دۊنيايي تجارتˇ مرکزˇ جيگه ميئن چؤده بۊبؤ. ۲۰۰۷ˇ سالˇ آمارˇ مۊطابق سرجمع حۊمه أمرأ اي شأر ۲۰ ميليۊن جمعيت دأنه. نيؤيؤرکˇ مترؤ گه ۱۹۰۴ˇ سالˇ ميئن بنا بۊبؤ دۊنيا مترؤ طۊلاني تري خط ايسه. دۊنيا پيلترين بۊرسˇ واجار وال استريتˇ خيابؤنˇ ميئن مقر دأنه. ايجؤنأبؤ مللˇ سازمؤنˇ أصلي مرکز ؤ هيتؤرى رهايي مۊجسمه آمريکا ايجؤنأبؤ ايالتؤنˇ أصلي نۊشؤن نيؤيؤرکˇ ميئن واقع بۊبؤ.

دؤوؤمي جهاني جنگ؛ نيؤيؤرکˇ رۊشدˇ زمينهٰ آماده بؤده، اۊرۊپا کشورؤنˇ هۊنري ممنۊعيتؤنˇ ويسين هۊنرمندؤن آمريکا ور بيريتن. اي ايجباري کۊچ هۊنرˇ مرکزه پاريسˇ جي نيؤيؤرک ببۊرده. مؤقعيتي گه باعث بۊبۊ آمريکا تا ۱۹۷۰ˇ أواخر هۊنري جرياناتˇ سر تسلطˇ قاطع بدأري. دؤوؤمي جهاني جنگˇ خرابئن اۊرۊپا ميئن؛ سرگردان ؤ تازه سرمايه'ن ؤ کارˇ نيرؤنه اي شأره سرازير بؤده عاملي گه باعث بۊبؤ نيؤيؤرکˇ صنايع ؤ کارخؤنه'ن رؤنق پيدا بکۊنن ؤ اينˇ ايقتصاد تؤسعه بياجي. ۱۹۵۲ ميلادي ايجؤنأبؤ مللˇ سازمانˇ دائمي مقر نيؤيؤرکˇ ميئن ايحداث بۊبؤ گه اين عامل اي شأره به مۊهمترين شأر، بين المللي ديپلؤماسي عرصه ميئن تبديل بؤده...دۊمباله

جرگه'ن

ايمرۊ

ايمرۊ: شمبه، ۱۵۹۲ ديلمي، اسفندار ما ۵ (۱۳ جۊلاى سال ۲۰۱۹)

Wikipedia:اسفندار ما ۵ دؤجئه تفاقؤن

دؤجئه تاتايي

بيلي آیلیش زماتي کي هشت سال دأشتي تحت تأثير خۊ پيله برار کي خانشگر و ترانه‌سرا بۊ قرار بيگيفته و آهنگ نيويشتن و شعر خواني شرۊع بۊگۊده.

کاسپي زوؤنؤن


باخي زوانؤنˇ همرأ بۊخؤنين