رزوندي ايته جه گيلان ٚ شأران ؤ رزوندي شأرستان ٚ مرکز ايسه. رزوندي ايته جه گيلان ٚ ساحلي شأران ايسه ؤ کاسپي دريا ورجه بنا بۊبؤسته ؤ شأ گۊتن کۊ ؤ دریا مئن قرار بيگيفته دره.

رزوندي
ايته تاتايي رضوانشهر ٚ جه
ايته تاتايي رضوانشهر ٚ جه
کۊللي ايطلاعات
کيشورايران
اۊستانگيلان
شأرستانرزوندي شأرستان
بخشمرکزي بخش
رسمي نامرضوانشهر
محلي نامرزوندي
شأر بؤستن ٚ سال۱۳۶۶
مردۊم
جمعيت۱۲,۳۵۵ نفر (۱۳۸۵)
زوانگيلکي، تالشي
مذهبشيعه، سۊنني
طبيعي جۊغرافي
پيلئکي۲۵ کيلۊمتر مربع
بۊلندي درىا جه۱۵ متر
باخي ايطلاعات
سؤغاتبج
تيلفؤن ٚ پيش‌شۊماره۰۱۳
رسمي وبجيگارزوندي شأرداری

جمعيت دچينواچين

براساس ۱۳۸۵ سال ٚ سرايشماردن، رزوندي جمعيت ۱۲,۳۵۵ نفر (۳,۳۳۰ خانوار) بۊ.[۱]

مردۊم ؤ زوان دچينواچين

رزوندي مردۊم گيلک ؤ تالش ايسد ؤ اۊشان ٚ زوان ني گيلکي ؤ تالشي ايسه.[۲]

رزوندي دانشگایان دچينواچين

  • رزوندي پیام نۊر ٚ دانشگا[۳]
  • کاسپين ٚ فني دانشکده [۴]

سربس دچينواچين

 

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچچد | گۊلشن ٚ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيان ٚ پۊرد | رشت ٚ شأرداري مىدان | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤن ٚ تله‌کابين | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشت ٚ مۊزه 

  1. http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Cعنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰|ناشر=معاونت برنامه‌ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران)|تاریخ=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|archiveurl=https://web.archive.org/web/20121002040004/http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Carchivedate=۲ اکتبر ۲۰۱۲|dead-url=yes}}
  2. Gernot L. Windfuhr- Central Dialects in Encyclopædia Iranica گویشهای مرکزی ایران- گ.ل. ویندفهر- دانشنامه ایرانیا http://www.iranicaonline.org/newsite/index.isc?Article=http://www.iranicaonline.org/newsite/articles/unicode/v5f3/v5f3a001.html
  3. {دانشگاه پیام نور رضوانشهر | عنوان=دانشگاه پیام نور رضوانشهر | وب‌گاه=دانشگاه پیام نور رضوانشهر | پیوند=http://rezvan.gilan.pnu.ac.ir/Portal/Home/ | کد زبان=fa | تاریخ بازبینی=2019-03-31}}‏
  4. { دانشکده فنی کاسپین | عنوان=دانشکده فنی کاسپین | وب‌گاه=دانشکده فنی کاسپین | پیوند=https://caspian.ut.ac.ir/= | کد زبان=fa | تاریخ بازبینی=2019-03-31}}‏