أسسؤنه
ایته تصویر أسسؤنه جی
Astaneh
رسمي نام آستانه اشرفیه
کشور ایران Flag of Iran.svg
ايالت گیلان
قدیمی نامؤن کۊچان
اینترنتی سایت http://www.astangil.com
تلفونˇ پیش‌شوماره ۰۱۳
مردوم/جوغرافی
جمعیت ۴۰،۷۲۶
زوان گیلکي
موختصات خورتابˇ ۴۹° ۵۶′ - کلسیا ۳۷° ۱۶′
زمات UTC +۳:۳۰
بولندی (دریا جی) ۲- متر
شهرؤنأسسؤنه ىا پيله أسسؤنه ايته جه گيلانˇ شأران ؤ أسسؤنه شأرستانˇ مرکز ايسه.

أسسؤنه شهرستان گيلانˇ نقشه مئن

أسسؤنه نامدچينواچين

أ شهرˇ قبلي نام کۊچان بۊ. گيدي کي قبلا ايتأ شهر به نام کۊچان أسسؤنه فعلي مکانˇ نزديکي نئهأ بۊ ؤ بعد أن کي به دلیل نامعلۊم تخريب بۊبؤسته اۊنه چؤر کۊچان دۊخاديد ؤ اۊنˇ مردۊم بۊشؤييد اۊ محل ورجأ ايتأ جديدˇ شهر بنا بۊگۊديد. بعد أن کي سید جلال‌الدين اشرف کي گيدي ايتأ جه فرزندان امام موسی کاظم ؤ امام رضا برار ايسه أیه دفن بۊبؤسته، أ شهر نام گلف گلف به پیله أسسؤنه یا أسسؤنه تغيير بۊگۊده.[۱]

جۊغرافي مؤقعيتدچينواچين

أسسؤنه رشتˇ أمرأ ۳۵ کیلؤمتر ؤ لاجؤن أمرأ ۷ کيلؤمتر فاصله دره. أ شهر جه کلسیا حسن کیاده شهر أمرأ مرتبط ايسه ؤ اۊن جه ۱۷ کيلؤمتر فاصله دره. أسسؤنه شهرستانˇ وۊسعت ۴۲۶،۶ كيلؤمتر مربع ايسه ؤ جۊغرافیايي عرض ۳۷ درجه و ۱۶ دقيقه و جۊغرافيايي طۊل ۴۹ درجه و ۵۶ دقيقه نصف النهار مبدا شرق واقع بۊبؤسته ؤ اۊنˇ مۊتوسط ارتفاع جه دریا سطح ۳ متر ايسه.

کشوری تقسیماندچينواچين

شهر: آسسانه

شهر: کیاشهر

أسسؤنه کیشاورزی محصۊلاندچينواچين

  • بج
  • بادام زمینی
  • رؤغني دانه‌ئان
  • حبۊبات
  • تۊت

دئني جيگایاندچينواچين

أسسؤنه دانشگاندچينواچين

أسسؤنه تاتايياندچينواچين


 

گيلان

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه | املش | أنزلي | رشت | رزوندي (رضوانشهر) | رۊبار | هۊسم (رۊدسر) | سياکل | شفت | سۊماسرا (صومعه سرا) | تالش | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شهرداری | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | رشتˇ مۊزه 

  1. http://www.qudsonline.ir/news/164535/چرا-این-شهر-آستانه-ی-اشرفیه-نامیده-شد