أسسؤنه شأرستان
ايته تاتايي أسسؤنه شأرستانˇ جه

کلي اطلاعات

رسمي نام : أسسؤنه شأرستان
کشور : ایران Flag of Iran.svg
اۊستان : گيلان
بخشان : مرکزي بخش، کياشأرˇ بخش
شأران : أسسؤنه، کياشأر
دهستانان : کۊرکا دهستان، دهشالˇ دهستان، چهارده دهستان، کيسؤمˇ دهستان، دهگاه دهستان، کياشأرˇ دهستان
محلي نام : أسسؤنه، پيله أسسؤنه
قديمي نامان : کۊچان
مردۊم
جمعيت ۱۱۰,۲۷۷ نفر
جمعيتˇ تراکؤم: ۳۱۶
نفر بر کیلومتر مربع
زوان: گیلکي[۱]
مذهب: شيعه
طبيعي جۊغرافي
بۊلندي گرˇ جه : ۲- متر
آو ؤ هأوا
سالانه وارش : ۱۵۰۰ ميلي متر
شأرˇ اطلاعات
فرماندار : حميد رضائي
تلفؤنˇ پيش‌شۊماره : ۰۱۳
اينترنتي ساىت : أسسؤنه شأرستانˇ فرمانداري


أسسؤنه شأرستان، ايته جه گيلانˇ شأرستانان ايسه ؤ أ اۊستانˇ خۊرتاوˇ مئن قرار بيگيته. أ شأرستان ۴۲۶/۶ کيلۊمتر مربع مساحت دره ؤ اۊنˇ مرکز ني أسسؤنه شأر ايسه.

کشوري تقسيماندچينواچين

شأر: أسسؤنه

شأر: کياشأر

جمعيتدچينواچين

براساس ۱۳۸۳ˇ سالˇ سرايشماردن، أسسؤنه شأرستانˇ جمعيت ۱۱۰,۲۷۷ نفر-أ فأرسه‌اي.[۲]

سربسدچينواچين

  1. https://www.ethnologue.com/language/glk
  2. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}