چارفرزه دهستان

(مسير عوضاؤدن چار فريضه دهستان أجي)

چارفرزه یا چهارفریضه، ايته جه گيلان ٚ دهستانان، أنزلي شأرستان ٚ مرکزي بخش ٚ دۊرۊن ايسه.

چارفرزه دهستان
کۊللي ايطلاعات
کيشورايران
اۊستانگيلان
شأرستانأنزلي شأرستان
بخشأنزلي شأرستان ٚ مرکزي بخش
محلي نامچارفرزه
باخي نامانچهار فریضه
مردۊم
جمعيت۱۲,۲۰۷ نفر (۱۳۹۵)
زوانگيلکي
مذهبشيعه
دهستان ٚ ايطلاعات
تيلفۊن ٚ پيش‌شۊماره۰۱۳

براساس ۱۳۹۵ سال ٚ سرايشماردن، أ دهستان ٚ جمعيت ۱۲,۲۰۷ نفر (۴,۴۲۸خانوار) بۊ.[۱]

رۊستایان

دچينواچين
چهار فریضه روستاهان

اب كنار، سنگاچين، كپورچال، بشمن، علی ابادكپورچال، كرگان، كچلك، سياه خاله سر، خميران، رودپشت، كوچك محله، شيله سر، تربه بر، معاف، سياه وزان، اشپلا، چای بيجار، كربلايی مهدی گرده، اشتركان، ماهروزه، گلوگاه روستا.

 

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچچد | گۊلشن ٚ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيان ٚ پۊرد | رشت ٚ شأرداري مىدان | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤن ٚ تله‌کابين | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشت ٚ مۊزه 

  1. درگاه ملی آمار ایران