مازندران ٚ اۊستان

(مسير عوضاؤدن مازندران أجي)

مازرۊن یا مازندران ایته اۊستان ایسه کي أن ٚ جۊغرافي مؤقعيت، کاسپي دریا نسا ؤ ايران ٚ کلسيا ایسه ؤ گيلان، گۊلستان، سمنان، تئران ؤ قزوين ٚ اۊستانان ٚ أمرأ سامانسر دأره. أ اۊستان ٚ مرکز، ساري شأر ایسه.[۱]

مازندران
مرکزساري
پيلئکي۲۳,۷۵۶ کیلۊمتر مۊربع  کیلۊمتر مربع
جمعيت (۱۳۹۵)۳,۲۸۳,۵۸۲ نفر
جمعيت ٚ تراکؤم۱۳۰/۸ نفر ايته کيلۊمتر مۊربع مئن
شأرستانان ٚ تعداد۲۲
زمات ٚ جيگاايران ٚ استاندارد ٚ زمات (گرينویچ+۳:۳۰)
تاوسساني ساعت (دي‌اس‌تي)ايران ٚ استاندارد ٚ زمات (گرينويچ+۴:۳۰)
وبجيگامازندران ٚ اۊستانداري
ولي فقيه نماىندهمحمدباقر محمدي لائيني
اۊستاندارسید محمۊد حسیني پۊر
تلفؤن ٚ پيش شۊماره۰۱۱
مازندران ٚ اۊستان
مازندران ٚ اۊستان

مازرۊن ٚ مردۊم ٚ أصلي زوان مازندراني ایسه کي اۊن-أ تبري یا گلکي ني دۊخانده. مازندراني کاسپي زوانان ٚ جه ايسه ؤ گيلکي ؤ تالشي ؤ سمناني أمرأ پۊر شباهت دأره.[۲]

مازندران ٚ نام

دچينواچين

مازرۊن یا مازندران ٚ قديمي نام، تپۊرستان ؤ اۊن ٚ معرب بۊبؤسته نام طبرستان یا تبرستان ایسه. تپۊر ايته جه قديمي قؤمان ایسه کي کاسپي دریا نسا مئن ساکن بۊد. کاس، کادوس و آمارد جه باستانی اقوام و جه همسایگان تپوران در او قدیم زمات بۊد.

ابن اسفندیار گه کی موز، ایتا کوه نام ایسه و مازندران یعنی موز اونه مئن (موز در آن) و بعضیان هم گیدی کی موز معنی دژ و قلعه دِهِه. مازندران مئن هم دژ و قلعه زیاد بنا بوبوسته مثل قلعه‌ای کی مازیار چاکوده و گید هنه وسته اَ اوستان نام مازندران بوبوسته. البته بعضیان هم گید کی ماز، معنی گَرزَک و سیفتال دِهِه و چون ویشتر گرزک‌داران مازندران مئن ایسابید اَ اوستان نام مازندران بوبوسته.

مازندران آبشاران

دچينواچين

داراب كلا آبشار ، سواسره آبشار ، ايج يا ده قلو آبشار ، آزارك آبشار ، چاردر آبشار ، ريش براز آبشار ، اكاپل آبشار ، هريجان آبشار ، شاهاندشت آبشار ، تيمره آبشار ، پرومد آبشار .


مازندران پوردان

دچينواچين

محمد حسن خان پورد ، بابلسر پورد ، كوچك پورد ، دوازده پله پورد ، چالوس پورد ،سرخ رود پورد ، ورسك پورد .


مازندران پارکان

دچينواچين

شهيد زارع پارك جنگلی، چالوس پارك جنگلی ، نمك آبرود پارك جنگلی، نور پارك جنگلی ، خشكه داران پارك ملی ، سی سنگان پارك جنگلی.

مازندران ٚ دریاچه‌ئن

دچينواچين

ساهون درياچه ، سد لار درياچه ، سد دريوك درياچه ، يخ مراد درياچه، گل درياچه ، استخر پشت درياچه ، ولشت درياچه ، خضرنبی درياچه ، شورمست درياچه.

مازندران دئنی جیگان

دچينواچين

استرآباكو آب معدنی ، آمرلو آب معدنی ، رينه آبگرم ، لپو – پلنگان تالاب ، كش تپه ، امام زاده كتی تپه ، شال كتی تپه هان، بالكن، چهاركتی ، نكا جنگلان ، چشمه آب گرم آب آهن يا آب فرنگی ، آب اسك چشمه آب گرم، جواهرده چشمهان ، زاغمرز سواحل ، كمبند غار ، هيلدو غار ، سياه پور غار ، كندوچال مرداب ، ميرزا مهدی آب انبار، آب انبار نو، قديمی بازار ، رسكت برج ، سلطان زين العابدين برج ، لاجيم برج ، مير حيدر بقعه ، درويش فخر الدين بقعه ، آقا شاه بالوزاهد بقعه ، سلطان محمد طاهر بقعه ، اشرف حمام ، نيما خانه ، عمارت و باغ صفوی «باغشاه»، شاهاندشت قلعه ، كنگلو قلعه ، بلده قلعه ، صفی آباد كاخ ، عباس آباد كاخ ، چشمه عمارت كاخ ، تيمشان كاخ ، اجابت كاخ ، چای خوران كاخ ،كلارتپه ، فرح آباد مجموعه صفوی .


ايران ٚ اۊستانان

أردبيل، ألبۊرز، اصفهان، ايلام، بۊشهر، تئران، چارمحال ؤ بختياري، خۊرتاوي آذرباىجان، خۊرخۊسي آذرباىجان، کلسيايي خۊراسان، رضوي خۊراسان، نسايي خۊراسان، خۊزستان، زنجان، سمنان، سيستان ؤ بلۊچستان، فارس، قزوين، قؤم، کۊردستان، کرمان، کرمانشاه، کۊهگيلۊىه ؤ بؤىر أحمد، گۊلستان، گيلان، لؤرستان، مازندران، مرکزي، هؤرمؤزگان، همدان، ىزد

 

مازندران (اوستان)

مرکز ساری
شهرستانؤن آمل | بابل | بابلسر | بهشهر | تنکابن | جویبار | چالوس | رامسر | ساری | سوادکوه | قائم‌شهر | گلوگاه | محمودآباد | نکا | نور | نوشهر
شهرؤن

آلاشت | آمل | امیرشهر | ایزدشهر | بابل | بابلسر | بلده | بهشهر | بهنمیر | پل سفید | تنکابن | جویبار | چالوس | چمستان | خرم‌آباد | خلیل‌شهر | خوش‌رودپی | دابودشت | رامسر | رستمکلا | رویان | رینه | زرگرمحله | زیرآب | ساری | سرخ‌رود | سلمان‌شهر | سورک | شیرگاه | شیرود | عباس‌آباد | فریدون‌کنار | فریم | قائم‌شهر | کتالم و سادات‌شهر | کلارآباد | کلاردشت | کله‌بست | کوهی‌خیل | کیاسر | کیاکلا | گزنک | گلوگاه | گلوگاه (بابل) | گتاب | محمودآباد | مرزن‌آباد | مرزیکلا | نشتارود | نکا | نور | نوشهر 

خؤجير جيگأن

آب پری | لاریجان آب گرم | قرمرض آب معدنی | آلاشت | ایمامزاده کتی | بابلسر | چالدره پارک جنگلی | سی‌سنگان پارک جنگلی | دشت ناز پارک ملی | راه‌آهن ورسک پورد | محمدحسن‌خان پورد | نمک‌آبرود تله‌کابین  | جؤرده | نیما یوشیج خانه  | خشت‌پل | ولشت دریاچه  | سادات‌محله | آویدر سد خاکی  | لار سد  | علم‌کوه | کمربند غار  | شاهاندشت قلعه  | گردن قلعه  | رامسر کاخ  | باغ صفوی مجموعه  | آمل مسجید جامع  | بابل موزه  | خشکه‌داران موزه تاریخ طبیعی | کندلوس موزه  | ساری میدان ساعت  | رامسر هتل قدیم  

مازندران ِ دهاتؤن ِ فهرست
  1. http://www.tebyan-babol.ir/main.asp?id=00139%7C عنوان = معرفی استان مازندران| تاریخ بازدید = ۱۱ مهر ۱۳۸۹| ناشر = تبیان| زبان = فارسی| archiveurl = https://web.archive.org/web/20101201084824/http://tebyan-babol.ir/main.asp?id=00139%7C archivedate = ۱ دسامبر ۲۰۱۰| dead-url = yes}}
  2. آقاگل‌زاده، فردوس (۱۳۹۵). زبان مازندرانی (طبری) توصیف زبان‌شناختی (تحقیقی میدانی - اطلس زبانی). نشر دانشگاه تربیت مدرس. ص. ۳.