سخت‌سر

ايتأ شهر مازرۊنˇ اۊستان مئن
(مسير عوضاؤدن رامسر أجي)
سٚخت‌ٚسٚر
ایته تصویر سٚخت‌ٚسٚر جی
Sakhtesar
رسمي نام رامسر
کشور ایران Flag of Iran.svg
ايالت مازرۊن
تلفونˇ پیش‌شوماره ۰۱۱
مردوم/جوغرافی
جمعیت ۶۸٬۳۲۳
زوان گیلکي
موختصات خورتابˇ ° ′ - کلسیا ° ′
زمات UTC +3:30
بولندی (دریا جی) ۲۱- متر
شهرؤن


سٚختٚ‌سر يته جي مازرۊنˇ اۊستانˇ شأران ؤ سخت‌سرˇ شأرستانˇ مرکز ايسه. أ شأر تونکابون ؤ رودسر مئن نهأ. سخت‌سر منطقه‌اي ايسه کي اجنبی‌ئن جي، نه اسکندر، نه تۊرکؤن ؤ عربؤن ؤ مؤغؤلؤن ؤ نه فارسؤن، نتؤنسن کي اۊنه کامل بگيرن. هي مؤضۊع وأستي ايسه کي اي شأرˇ اسمه سخت‌ٚسر بنأييدي کي أ شأرˇ مردۊم سرسختي ؤ مقاومت نشان دنه.

Mamadrezä Pahlavi käx, rämsarə miyən

أ شأرˇ قديمي ؤ أصلي نام، سخت‌ٚسر ايسه. امّا 1509 گالشی سال (1935 ميلادي) اي شأرˇ نام، سخت‌سر جي بۊبؤ: رامسر!

أ شأر مازرۊنˇ آخري شأر جه خۊرخۊس ایسه. سخت‌سر جي خۊرتاوˇ ور به تونکابون، جي خۊرتاو به گيلانˇ چابکسر، جي نسا به البرز کۊهان ؤ جي کلسيا ور به کاسپي دريا محدۊد ایسه.

سخت‌سرˇ آب ؤ هأوا تاوسسان مئن گرم ؤ مرطۊب ؤ زمسسان مئن سرد ایسه. نزدیکي کۊه ؤ جنگل ؤ دریا أ شأر مئن زیبائي خاصي به أ شأر بدا ؤ أ أمر موجب جذب مسافران تاوسسان ؤ تعطيلˇ رۊزانˇ مئن به. سخت‌سر دارای ایته فرۊدگا ایسه. سخت‌سرˇ کۊهستاني جيگایان جؤرده مأنستن پۊر زیبا ؤ خۊش آب ؤ هأوا ایسن. جه سخت‌سر کشاورزي محصۊلان شأ به بج ؤ مرکبات ؤ چای اشاره گۊدن.


MazandaranRamsar.PNG

سختٚ‌سرˇ محلاندچينواچين

توساسان ، آخوند محله ، ابریشم محله ، لپاسر ، نارنج بن ، جنت رودبار

شاه منصور محله ، غریب محله ، چارصد دستگاه ، طالش محله فتوک

چپرسر ، دوسکول بن ، رضی محله ، دریا پشته ، پردسر ، زکی محله

لمتر ، تنگدره ، میان لات ، اشکونه کوه ، رمک ، لیماکش ، کرکت محله

حیدر محله ، کوی تعاونی ، سفید تمشک ، جنگ سرا ،لات محله ،بامسیدئني جیگاندچينواچين

سخت‌سرˇ رۊخانان

1.صفا رود

2.ترک رود

3.نسارود

4.چالکرود

5.سرخانی رود

6.چالدره رود

7.پلنگ رود

8.نمک آبرود

9.رمک رود

10.شوراب سررود

11.برشی رود

12.میان حاله رود.

سخت‌سرˇ غاران

  • گرگر لوکا غار
  • یاغی لوکا غار
  • بام بامه غار
  • شب پره چال غار

سخت‌سرˇ پلاژان

  • پلاژ لیدو
  • پلاژ توسکا سرا
  • پلاژ شهرداری

تاتايياندچينواچين

</gallery>

جۊر وا جۊردچينواچينمازندران (اوستان)

مازندران (اوستان)

مرکز ساری
شهرستانؤن آمل | بابل | بابلسر | بهشهر | تنکابن | جویبار | چالوس | رامسر | ساری | سوادکوه | قائم‌شهر | گلوگاه | محمودآباد | نکا | نور | نوشهر
شهرؤن

آلاشت | آمل | امیرشهر | ایزدشهر | بابل | بابلسر | بلده | بهشهر | بهنمیر | پل سفید | تنکابن | جویبار | چالوس | چمستان | خرم‌آباد | خلیل‌شهر | خوش‌رودپی | دابودشت | رامسر | رستمکلا | رویان | رینه | زرگرمحله | زیرآب | ساری | سرخ‌رود | سلمان‌شهر | سورک | شیرگاه | شیرود | عباس‌آباد | فریدون‌کنار | فریم | قائم‌شهر | کتالم و سادات‌شهر | کلارآباد | کلاردشت | کله‌بست | کوهی‌خیل | کیاسر | کیاکلا | گزنک | گلوگاه | گلوگاه (بابل) | گتاب | محمودآباد | مرزن‌آباد | مرزیکلا | نشتارود | نکا | نور | نوشهر 

خؤجير جيگأن

آب پری | لاریجان آب گرم | قرمرض آب معدنی | آلاشت | ایمامزاده کتی | بابلسر | چالدره پارک جنگلی | سی‌سنگان پارک جنگلی | دشت ناز پارک ملی | راه‌آهن ورسک پورد | محمدحسن‌خان پورد | نمک‌آبرود تله‌کابین  | جؤرده | نیما یوشیج خانه  | خشت‌پل | ولشت دریاچه  | سادات‌محله | آویدر سد خاکی  | لار سد  | علم‌کوه | کمربند غار  | شاهاندشت قلعه  | گردن قلعه  | رامسر کاخ  | باغ صفوی مجموعه  | آمل مسجید جامع  | بابل موزه  | خشکه‌داران موزه تاریخ طبیعی | کندلوس موزه  | ساری میدان ساعت  | رامسر هتل قدیم  

مازندران ِ دهاتؤن ِ فهرست