آمل ٚ شأرستان

(مسير عوضاؤدن شهرستان آمل أجي)
مازندران
آمل


بخش ها و دهستان ها دچينواچين

شهر: آمل

شهر: رینه و گزنک.

شهر: دابودشت

آمل قدیمی محلان دچينواچين

محله پایین بازار ، شاهاندشتی محله، رودگری محله یا چاکسر محله ، مشایی محله ، قادی محله ، گرجی محله ، شهر بانومحله ، رضوانیه ، اِسْپی کلا ، بربری خیل ، درویش خیل ، ایرایی محله ، هارون محله ، خاور محله ..پیوند1


آمل محلان دچينواچين

پیت‌کت ، متّحده، کَلانْسَر ، رحمت‌آباد محله ، اسلام‌آباد محله، اسپاری ، مصیبتیان، انصاری محله، دباغچال ، گُلشهر ، سیکاپُل ، شَرَمْکوتی ، ملت‌آباد ، انارکاله ، چلابی (چلاوی)، دَرْمه کَلا ، دورانسَر .پیوند2

تاریخی و تفریحی جیگان دچينواچين

شاهندشت قلعه ( ملك قلا) ، حمام اشرف آمل ، دوازده پله پورد، آب گرم چشمه آب آهن يا آب فرنگی، استراباكو آب معدنی ، آب اسك چشمه آب گرم ، رينه آب گرم ، شاهندشت لاريجان آبشار، ساهون درياچه ، شكل‌شاه نقش برجسته، شاه‌عباس حمام ، ميرحيدر آملی بوقعه ، مسجید جامع، راه‌باستانی هراز آثار ، اميری قديمی برج ، آمل قديم بازار ، دارايی ساختمان ، كهرود قلعه ، كافر كلی ، ایمامزاده عبد‌امناف، ایمامزداده محمد قريشی، ایمامزداه عباس شهنه‌كلا، پورد 12 چشمه، پورد معلق، پورد پلور به لار ، شمس طبرسی بوقعه ، مير‌بزرگ بوقعه

آمل سرشناسان دچينواچين

شيخ فضل الله نوری

دانگشان دچينواچين

جور وا جور دچينواچين

شهرداری آمل پایگاه ایطلاع رسانی


آمل کوهان

  • قله دماوند
  • ایمام‌زاده قاسم قله
  • قره‌داغ كوه
  • سياه كوه
  • لار آسمان كوه
  • دال كمر كوه
  • لاريجان ييلاقی ارتفاعان

عکس ها دچينواچين


مازندران (اوستان)

مازندران (اوستان)

مرکز ساری
شهرستانؤن آمل | بابل | بابلسر | بهشهر | تنکابن | جویبار | چالوس | رامسر | ساری | سوادکوه | قائم‌شهر | گلوگاه | محمودآباد | نکا | نور | نوشهر
شهرؤن

آلاشت | آمل | امیرشهر | ایزدشهر | بابل | بابلسر | بلده | بهشهر | بهنمیر | پل سفید | تنکابن | جویبار | چالوس | چمستان | خرم‌آباد | خلیل‌شهر | خوش‌رودپی | دابودشت | رامسر | رستمکلا | رویان | رینه | زرگرمحله | زیرآب | ساری | سرخ‌رود | سلمان‌شهر | سورک | شیرگاه | شیرود | عباس‌آباد | فریدون‌کنار | فریم | قائم‌شهر | کتالم و سادات‌شهر | کلارآباد | کلاردشت | کله‌بست | کوهی‌خیل | کیاسر | کیاکلا | گزنک | گلوگاه | گلوگاه (بابل) | گتاب | محمودآباد | مرزن‌آباد | مرزیکلا | نشتارود | نکا | نور | نوشهر 

خؤجير جيگأن

آب پری | لاریجان آب گرم | قرمرض آب معدنی | آلاشت | ایمامزاده کتی | بابلسر | چالدره پارک جنگلی | سی‌سنگان پارک جنگلی | دشت ناز پارک ملی | راه‌آهن ورسک پورد | محمدحسن‌خان پورد | نمک‌آبرود تله‌کابین  | جؤرده | نیما یوشیج خانه  | خشت‌پل | ولشت دریاچه  | سادات‌محله | آویدر سد خاکی  | لار سد  | علم‌کوه | کمربند غار  | شاهاندشت قلعه  | گردن قلعه  | رامسر کاخ  | باغ صفوی مجموعه  | آمل مسجید جامع  | بابل موزه  | خشکه‌داران موزه تاریخ طبیعی | کندلوس موزه  | ساری میدان ساعت  | رامسر هتل قدیم  

مازندران ِ دهاتؤن ِ فهرست