قائمشهر ٚ شأرستان

(مسير عوضاؤدن شهرستان قائم‌شهر أجي)


مازندران

مردوم و جوغرافی

دچينواچين

بخشان و هستانان

دچينواچين

شهر: قائمشهر

شهر: کیاکلا

تاریخی و تفریحی جیگان

دچينواچين

دانگشان

دچينواچين

جور وا جور

دچينواچين

قایمشهر روستاهان

دچينواچين
بالاتجن دهستان روستاهان

قراخيل، خطيركلا، باغدشت، بالاجنيدلاك پل، سراجكلا، گاوان اهنگر، خرماكلا، شيخ كلی، حاجی كلاصنم، ميدانسر، ملک خيل، حاجی كلا، چفت كلا، ميكلا، افرا، سوخته كلا، حاجی كلاارزلو، قلزمكلا، سنگ كتی، رنگريزكلا، فندری، فندری نماوركلا، نوكلا، ديزاباد، صنم روستا، پاشاكلا، كاردگرخطير، بايكلا، بالارستم حاجی، اسيابسر، شاميكلا، واكی كلا، اوجی تالار، تركمن خيل، بارفكلا، طارسيكلا، مانگركلا، ولوند، استرابادمحله، كشكا، كلاردره، افراكتی، پايين رستم، بی بی كلا، نیگيری، گزنه كلا، چمرانده، شاهكلاسعيدكاشی، تيل خانی، موسی خيل،

بیشه سر دهستان روستاهان

قاديكلاارطه، كفشگركلاارطه، جوجاده ارطه، ابوخيل ارطه، قاسم خيل ارطه، بورخيل ارطه، بالاافراكتی، لهرم تلوك، افراتخت، پايين افراكتی، پايين لموك، مهدی اباد، پاشاكلا افرا كتی، شيخ رجه، ارطه دشت.

قالب:علی آباد دهستان دهستان روستاهان

نوکند کلا دهستان روستاهان

چمازكتی، المشير، كلاگرمحله، بالالموك، پرچيكلا، افراپل، ديوكلاسفلی، هردورود، دوك روستا، ركابداركلا، حاجی اباد، اهنگركلانوكنده، ابجر، كاسگر كلا، ذيلت، پايين جاده، كروا، گيله كلا، ديوكلاعليا، رستم كلا، موارم كلا، لهمال، نوده، زاهدكلا، قاديكلا، چفت سر، خميركنده، خناردرويش، اوجابندان، دشتيان، فوريجا.


کیاکلا دهستان روستاهان

تنبلا، بالادسته ركن كلا، ملاكلا، پايين دسته ركن كلا، برجی خيل، نجاركلاجديد، دينه سرركن كلا، پهناجی، جمال كلا.


مازندران (اوستان)

مازندران (اوستان)

مرکز ساری
شهرستانؤن آمل | بابل | بابلسر | بهشهر | تنکابن | جویبار | چالوس | رامسر | ساری | سوادکوه | قائم‌شهر | گلوگاه | محمودآباد | نکا | نور | نوشهر
شهرؤن

آلاشت | آمل | امیرشهر | ایزدشهر | بابل | بابلسر | بلده | بهشهر | بهنمیر | پل سفید | تنکابن | جویبار | چالوس | چمستان | خرم‌آباد | خلیل‌شهر | خوش‌رودپی | دابودشت | رامسر | رستمکلا | رویان | رینه | زرگرمحله | زیرآب | ساری | سرخ‌رود | سلمان‌شهر | سورک | شیرگاه | شیرود | عباس‌آباد | فریدون‌کنار | فریم | قائم‌شهر | کتالم و سادات‌شهر | کلارآباد | کلاردشت | کله‌بست | کوهی‌خیل | کیاسر | کیاکلا | گزنک | گلوگاه | گلوگاه (بابل) | گتاب | محمودآباد | مرزن‌آباد | مرزیکلا | نشتارود | نکا | نور | نوشهر 

خؤجير جيگأن

آب پری | لاریجان آب گرم | قرمرض آب معدنی | آلاشت | ایمامزاده کتی | بابلسر | چالدره پارک جنگلی | سی‌سنگان پارک جنگلی | دشت ناز پارک ملی | راه‌آهن ورسک پورد | محمدحسن‌خان پورد | نمک‌آبرود تله‌کابین  | جؤرده | نیما یوشیج خانه  | خشت‌پل | ولشت دریاچه  | سادات‌محله | آویدر سد خاکی  | لار سد  | علم‌کوه | کمربند غار  | شاهاندشت قلعه  | گردن قلعه  | رامسر کاخ  | باغ صفوی مجموعه  | آمل مسجید جامع  | بابل موزه  | خشکه‌داران موزه تاریخ طبیعی | کندلوس موزه  | ساری میدان ساعت  | رامسر هتل قدیم  

مازندران ِ دهاتؤن ِ فهرست