سوادکۊه شأرستان

(مسير عوضاؤدن شهرستان سوادکوه أجي)


مازندران

مردوم و جوغرافی

دچينواچين

بخشان و هستانان

دچينواچين

شهران: آلاشت، پل سفید و زیرآب

شهر: شیرگاهجور وا جور

دچينواچين

سوادکوه روستاهان

دچينواچين
راستوپی دهستان روستاهان

فلورد، ورسك روستا، ارفع ده، اساس، رجه، وسيه سر، سيمت، اوريم رودبار، شورمست، دركارودبار، انارم، ده ميان، كمرپشت، شورمست رودبار، كوه استل، برنت، پايين دواب، اوريم، ازان ده، شوراب، اريم، طالع روستا، استخرسر، امافت، ارژنگ رودبار، بالادواب، پيت سرا، سفيددارگله، دهخدا روستا، كنگلو، طالع رودبار، لمزر، شوركچال، سنگ سرگ، اسه، للوك، ملرد، بايع كلا، باغ سرخ اباد، اسداباد روستا، پشتگل، پل پا، ذال دره، گرزين خيل، زيارت سر، سرچلشك، البن، ايستگاه دوگل، ورپی، سرتنگه، كاليم، مالی دره، نوسره، مياركلا، ازود، خشك دره، اتركله، وندچال.

سرخکلا دهستان روستاهان

كارسالار، وچاد، كنيج كلا، معدن زيراب، سيداباد، جوارم، خواجه كلا.

ولوپی دهستان روستاهان

ليند • كارمزد روستا • لله بند • مومج خيل • ارات بن • كلاريجان • شيركلا • سرين • سوادرودبار • اوات • لرزنه • تيلم • پالند • دراسله • ممشی • زنگيان روستا • كريكلا • پارسی روستا • لاكوم • وسيه كش • اسپو كلا • انند • پيشين واله • واله روستا • شيردره • شش رودبار • كاكرون • گرم خانی • گليان • اسپرز • گررودبار • چرات • بارنيگنون • پندرم • شهرياركلا • مرجونه سر

کسلیان دهستان روستاهان

لاجيم، اتو روستا، سنگنيشت، پاشاكلا، سی پی، مته كلا، پيرنعيم، لولاك كسليان، كچيد، اميركلا، ولوكش، سوخته سرا، بهمنان، وليلا، ززول.

شرق و غرب شیرگاه دهستان روستاهان

كليج خيل، ملفه، چالی، ايوك، بورخيل، انداركلی، بشل، فرامرزكلا، اهنگركلا، كتی لته، شيرجه كلا، چاكسر، مهدی اباد، برنجستانك، ابدنگسر، حاجی كلا، منگل، هتكه لو، ياغكوه، نواباد، بازيركلا، تپه سر، رضااباد.

لفور دهستان روستاهان

كالی كلا، رئيس كلا، عالمكلا، گالش كلا، نفت چال، بورخانی، امام كلا، دهكلان، پاشاكلا، شارقلت، افراسی، اوبن ، مرزيدره، گشنيان، خركاك، ميراركلا، سنگسی، تمر، لودشت، ريكو، غوزك رودبار، اسبوكلا، اغوزبن، چاكسرا، لفورك، حاجيكلا، درزيكلا، اميركلا.

مازندران (اوستان)

مازندران (اوستان)

مرکز ساری
شهرستانؤن آمل | بابل | بابلسر | بهشهر | تنکابن | جویبار | چالوس | رامسر | ساری | سوادکوه | قائم‌شهر | گلوگاه | محمودآباد | نکا | نور | نوشهر
شهرؤن

آلاشت | آمل | امیرشهر | ایزدشهر | بابل | بابلسر | بلده | بهشهر | بهنمیر | پل سفید | تنکابن | جویبار | چالوس | چمستان | خرم‌آباد | خلیل‌شهر | خوش‌رودپی | دابودشت | رامسر | رستمکلا | رویان | رینه | زرگرمحله | زیرآب | ساری | سرخ‌رود | سلمان‌شهر | سورک | شیرگاه | شیرود | عباس‌آباد | فریدون‌کنار | فریم | قائم‌شهر | کتالم و سادات‌شهر | کلارآباد | کلاردشت | کله‌بست | کوهی‌خیل | کیاسر | کیاکلا | گزنک | گلوگاه | گلوگاه (بابل) | گتاب | محمودآباد | مرزن‌آباد | مرزیکلا | نشتارود | نکا | نور | نوشهر 

خؤجير جيگأن

آب پری | لاریجان آب گرم | قرمرض آب معدنی | آلاشت | ایمامزاده کتی | بابلسر | چالدره پارک جنگلی | سی‌سنگان پارک جنگلی | دشت ناز پارک ملی | راه‌آهن ورسک پورد | محمدحسن‌خان پورد | نمک‌آبرود تله‌کابین  | جؤرده | نیما یوشیج خانه  | خشت‌پل | ولشت دریاچه  | سادات‌محله | آویدر سد خاکی  | لار سد  | علم‌کوه | کمربند غار  | شاهاندشت قلعه  | گردن قلعه  | رامسر کاخ  | باغ صفوی مجموعه  | آمل مسجید جامع  | بابل موزه  | خشکه‌داران موزه تاریخ طبیعی | کندلوس موزه  | ساری میدان ساعت  | رامسر هتل قدیم  

مازندران ِ دهاتؤن ِ فهرست