جؤردي

(مسير عوضاؤدن جؤرده أجي)

جؤرده یا جؤردی یا جاردی یته خۊجۊر رۊستا هیسه سختسر ٚ ارتفاعات ٚ دل. جؤر یا جار گیلکی دل بالا معنی دنه ؤ جؤردی یعنی دهی که جؤر دره. جؤردی را شأنه سۊمامۊس شؤؤن.

جؤرده
ايته تاتايي جؤرده ٚ جه
ايته تاتايي جؤرده ٚ جه
کۊللي ايطلاعات
کشورايران
اۊستانمازندران
شأرستانسختسر ٚ شأرستان
بخشمرکزي بخش
دهستانسختسر ٚ دهستان
محلي نامجاردی
باخي نامانجؤردی، جواهرده
مردۊم
جمعيت۲۹ نفر (۱۳۹۵)
زوانگيلکي
مذهبشيعه
رۊستا ايطلاعات
تيلفۊن ٚ پيش‌شۊماره۰۱۳

مردۊم ؤ زوان

دچينواچين

جؤردی مردۊم گيلک هسن ؤ اۊشانˇ زوان أني گيلکي هسه.

۱۳۸۵ˇ سالˇ سرشماری سر جؤردی جمعيت ۱۷۰ نفر (۷۶خانوار) اعلام بابا.[۱]

  1. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}