نکا شأرستان

(مسير عوضاؤدن شهرستان نکا أجي)


مردوم و جوغرافی

دچينواچين

بخشان و هستانان

دچينواچين

شهر: نکا

تاریخی و تفریحی جیگان

دچينواچين

دانگشان

دچينواچين

جور وا جور

دچينواچين

نکا روستاهان

دچينواچين
پی رجه دهستان دهستان روستاهان

گلبستان، زرندين سفلی، قلعه سر عليا، اومال، زرندين عليا، كوهساركنده، بريجان، لاک تراش، سه كيله، کارکم، للرد، وليجی محله، اوكركا، خرم چماز، گلوردبزرگ، بندبنی، رمدان خيل، درويش خلك، گرگتج، دواب، يعقوب محله، گلورد کوچک،

قره طغان دهستان دهستان روستاهان

خورشيد روستا، دنگ سرك، نوذراباد، تازه ابادكلا، نودهك، طوس كلا، اطرب، بايع كلا، بهزادكلا، حاجی محله، الوكنده، سياوش كلا، اسماعيل اقامحله، شهاب الدين، ولاشد، چمان، دوقانلو، نيم چاه، تازه آباد بستان خيل، ولاشدپائين، گيل اباد، اماميه روستا ، پلاژارتش.

مهروان دهستان دهستان روستاهان

چالوپل، ابلو، كميشان، ميان گاله، كلت، گل خيل، چناربن، خانه سر، دوراب، لاك تراشان، درزی محله، شوراب سر، نداف خيل، مليج گاله، گل چال سر، اجند، اسكاردين، چوپان بنه اجند.

استخرپشت دهستان دهستان روستاهان

كچب محله، شيت، استخرپشت، سوچلما، كفرات، پجت، اسماعيل محله، سيكا، ارم، مرس بزرگ، درزی كلا، اريم، سارم، سفيدكوه، حسين اباد، مرس كوچك، درم، سنگر روستا ، ايويم، تلم، رودبارمحله، چرمی.

زارم رود دهستان دهستان روستاهان

چلمردی، ولامده، ملاخيل پوروا، زيارت كلا، پوروا، اكرد، سوته خيل، چناربن، لايی رودبار، شيركلا، اب چين، كلارودبار، كرداب، لايی پاسند، ولاديمه، خيراباد، برمازارم رود، زروم، ملاخيل لايی، سيدخيل، فريمك، واودين، ارزك، محسن اباد، درويشان، سفل ميان، ليمونده، سورك، بادابسر، درمزار، ورفام، بندبن، چمازده، كفكور، تجرخيل، زنگت عليا، نوده، زنگت سفلی، لترگاز سفلی، لترگاز عليا، حسين آباد.مازندران (اوستان)

مازندران (اوستان)

مرکز ساری
شهرستانؤن آمل | بابل | بابلسر | بهشهر | تنکابن | جویبار | چالوس | رامسر | ساری | سوادکوه | قائم‌شهر | گلوگاه | محمودآباد | نکا | نور | نوشهر
شهرؤن

آلاشت | آمل | امیرشهر | ایزدشهر | بابل | بابلسر | بلده | بهشهر | بهنمیر | پل سفید | تنکابن | جویبار | چالوس | چمستان | خرم‌آباد | خلیل‌شهر | خوش‌رودپی | دابودشت | رامسر | رستمکلا | رویان | رینه | زرگرمحله | زیرآب | ساری | سرخ‌رود | سلمان‌شهر | سورک | شیرگاه | شیرود | عباس‌آباد | فریدون‌کنار | فریم | قائم‌شهر | کتالم و سادات‌شهر | کلارآباد | کلاردشت | کله‌بست | کوهی‌خیل | کیاسر | کیاکلا | گزنک | گلوگاه | گلوگاه (بابل) | گتاب | محمودآباد | مرزن‌آباد | مرزیکلا | نشتارود | نکا | نور | نوشهر 

خؤجير جيگأن

آب پری | لاریجان آب گرم | قرمرض آب معدنی | آلاشت | ایمامزاده کتی | بابلسر | چالدره پارک جنگلی | سی‌سنگان پارک جنگلی | دشت ناز پارک ملی | راه‌آهن ورسک پورد | محمدحسن‌خان پورد | نمک‌آبرود تله‌کابین  | جؤرده | نیما یوشیج خانه  | خشت‌پل | ولشت دریاچه  | سادات‌محله | آویدر سد خاکی  | لار سد  | علم‌کوه | کمربند غار  | شاهاندشت قلعه  | گردن قلعه  | رامسر کاخ  | باغ صفوی مجموعه  | آمل مسجید جامع  | بابل موزه  | خشکه‌داران موزه تاریخ طبیعی | کندلوس موزه  | ساری میدان ساعت  | رامسر هتل قدیم  

مازندران ِ دهاتؤن ِ فهرست