محمۊدآباد ٚ شأرستان

(مسير عوضاؤدن شهرستان محمودآباد أجي)


مازندران

مردوم و جوغرافی

دچينواچين

بخشان و هستانان

دچينواچين

شهر: سرخرود

شهر: محمودآباد

تاریخی و تفریحی جیگان

دچينواچين

دانگشان

دچينواچين

جور وا جور

دچينواچين

محمود آباد روستاهان

دچينواچين
دابوی شمالی دهستان دهستان روستاهان

سيرجارون ، زنگی كلاعليا، وزرامحله ، حاجی كلاسفلی ، علويكلامير ، گل محله ، اسلام محله ، چاك سر ، احمد اباد كليج سفلی ، حاجی كلا عليا ، احمدابادكليج عليا ، كنس مرز ، زنگی كلاسفلی ، افراسرا ، درويش اباد ، ميرده سفلی، ميرده عليا .

هرازپی شمالی دهستان دهستان روستاهان

معلم كلا، ملاكلا، بيشه كلا، عبداله اباد، زرداب، رودپشت، علی اباد، فرامده، اسكنده، وازيك، كلمرزعليا، تازه اباد، علمده غربی، عزت اباد، درياسر، اورطه دشت، چهارافرا، علمده شرقی، ولم عليا، ابوالحسن اباد، سياه كلا، كلوسا، افراتخت، اسداله اباد.

اهلمرستاق جنوبی دهستان روستاهان

كلوده، گالش پل، ترسياب، شوميا، گليرد، سياركلا، اسلام آباد، قصاب كتی، بائوده عليا، خوردونكلا، ميرعلمده، جونی كلا، زنگی كلا، گيلاپی، بائوده سفلی، تلارم، عشق اباد، سنگ كتی، كرچك لاريجانی، تشبندان، بوليده، كرچك نوايی، اهنگركلا، ناصراباد، حسن اباد، كهلوكاج.

اهلمرستاق شمالی دهستان روستاهان

اهلم، خشت سر، ازادمون، برجنده، يوسف اباد، بونده، شرفتی، تجكنار، شورستاق، مجتمع مسكونی نفت.

اهرازپی غربی دهستان روستاهان

خطاهی، اهی محله، جوراكلا، ارم روستا، سياه رودسر، حرب ده، متوريج، ارمك محله، ميان كلمرز، يم چی.


مازندران (اوستان)

مازندران (اوستان)

مرکز ساری
شهرستانؤن آمل | بابل | بابلسر | بهشهر | تنکابن | جویبار | چالوس | رامسر | ساری | سوادکوه | قائم‌شهر | گلوگاه | محمودآباد | نکا | نور | نوشهر
شهرؤن

آلاشت | آمل | امیرشهر | ایزدشهر | بابل | بابلسر | بلده | بهشهر | بهنمیر | پل سفید | تنکابن | جویبار | چالوس | چمستان | خرم‌آباد | خلیل‌شهر | خوش‌رودپی | دابودشت | رامسر | رستمکلا | رویان | رینه | زرگرمحله | زیرآب | ساری | سرخ‌رود | سلمان‌شهر | سورک | شیرگاه | شیرود | عباس‌آباد | فریدون‌کنار | فریم | قائم‌شهر | کتالم و سادات‌شهر | کلارآباد | کلاردشت | کله‌بست | کوهی‌خیل | کیاسر | کیاکلا | گزنک | گلوگاه | گلوگاه (بابل) | گتاب | محمودآباد | مرزن‌آباد | مرزیکلا | نشتارود | نکا | نور | نوشهر 

خؤجير جيگأن

آب پری | لاریجان آب گرم | قرمرض آب معدنی | آلاشت | ایمامزاده کتی | بابلسر | چالدره پارک جنگلی | سی‌سنگان پارک جنگلی | دشت ناز پارک ملی | راه‌آهن ورسک پورد | محمدحسن‌خان پورد | نمک‌آبرود تله‌کابین  | جؤرده | نیما یوشیج خانه  | خشت‌پل | ولشت دریاچه  | سادات‌محله | آویدر سد خاکی  | لار سد  | علم‌کوه | کمربند غار  | شاهاندشت قلعه  | گردن قلعه  | رامسر کاخ  | باغ صفوی مجموعه  | آمل مسجید جامع  | بابل موزه  | خشکه‌داران موزه تاریخ طبیعی | کندلوس موزه  | ساری میدان ساعت  | رامسر هتل قدیم  

مازندران ِ دهاتؤن ِ فهرست