فاىل:Kha3.jpg
فرامرز دعائی - خانم روح انگیز - جعفری

فرامرز دعائی، خواننده، ترانه سرا و آهنگ ساز سال ۱۳۳۱ لشت نشا ایته خانوادیه هونرمند مین به دونیا بومو. موقعی که زای بو با ضرب آشنا ببو . بعد بشو تئاتر مین و بتانسته سنتور یاد بیگیته.

هه مودت مین موسیقیا خو پئر ورجه نورالدین دعایی یاد بیگیته. بعد ویلن یاد بیگیته و آهنگانی با ویلن چاگوده. چند تا نوار تا هسا روانیه بازار بوگوده.

 • فاصله
 • پیغام (فارسی و گیلکی)
 • بهانه
 • خاموش
 • گرفتار
 • فریده
 • گولی جان
 • مرا بزن حق داری
 • مره تنها بنه‌ای
 • اگه می‌دس برسه
 • بیا مره یاری بده
 • تی ناز مره بایه
 • هیچی به دنیا نمانه
 • مگه می‌دیل خدا نره
 • گول مریم
 • به به به چی عجب یاد فقیران بکودی
 • فصل بهار لاکوی
 • فدایی (با ترانه‌ای از شیون فومنی)
 • زاکی جان(۱۳۸۲)
 • نصیحت(۱۳۹۲)
 • سپید رود
 • چمخاله (سال ۱۳۹۹)
گیلان خوانندان

هنگامه اخوان • فهیمه اکبر • رجبعلی امیری فلاح • محمود امین زاده • نوذر انشایی • بابک • بانو روح انگیز • فرخ براری • علی بوستانچی • احمد بیداریان • بنفشه • رمضانعلی پدیدپور • منیره آقاجان خواه(پریسا) • فریدون پوررضا • ابراهیم پورشاهرخ • سعید تحویلداری • سلیم تحویلداری • اصغر جبلی • شاپور جفرودی • رضا جوادزاده • مرتضی جهانی • حسن جیلانی • بهمن حسین زاده • هوشنگ حقیقت طلب • اصغر حیدری • محمدحسن خورشیدی • حسن خوشدل • بهروز خیامی • فرامرز دعائی • بیژن راعی • مصطفی رحیم پور • روزبه رخشا • نسترن رستم زاده • حمید رضاپور • رفعتی نرگستانی • داوود رمضانی • مظفر زارع • فرامرز زریوند • سید علی زیباکناری • امیر زیباکناری • آلیس ساتوریانس • حسن خان سنجلانی • جواد شجاعی فرد • لعیا شمسی • علیرضاشوریده • شهیدی • شیرین • هادی طاهباز • احمد عاشورپور • محمد عذر خواه • منصور فانی • فرانک • فریده • حسین قره خانی • حسین قوامی آبکناری • ایرج قوچانی • لیدا قهرمانیان • نادر گلچین • حسین لایقی • منوچهر محمدنژاد • شهین مدرکی • ناصر مسعودی • حسین مظفری • حسین مهربان • یونس مهرگان • افسانه میر شکاری • ناصر ناصری • علی نوری • مریم • محمد نجات ثابت • مهدی نیک فرجام • نیلوفر • جهانگیر هوشنگی • ناصر وحدتی • رضا یگانه •