اصغر حیدری به سال ۱۳۲۳ لشت نشا شهر مین به دونیا بومو و در دوراندسپاهی دانش(سربازی) در کرمانشاه با نوازندگان بزرگ اویه (مجتبی میرزاده)موسیزین بزرگ،آقای ابراهیم خوش نواخواننده اویه همکاری بوکوده و بعداز سپاهی در دانشگاه پهلوی خو لیسانسا فیگیفت و در آموزش و پرورش رشت مین استخدام ببو و از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۷۷ دبیر ادبیات فارسی بو. با تشویق فریدون پوررضا به موسیقی روی بارده و از سال ۱۳۴۵ خو فعالیت هنریه رادیو و تلویزیون ملّی گیلان مین شروع بوگوده .

دبیرستان مین با استاد شاپور نیاکان که نوازندیه ویلن بو آشنا ببسته و اونه امرا چند تا کنسرت اجرا بوگوده . حیدری با راهنمایی پور رضا به رادیو رشت معرفی ببسته و حدود سی تا ترانه اجرا بوگوده . اصغر حیدری هم اکنون در شهر رشت زندگی کونه .

حیدری برخی از ترانه هان:

 • تی عکس من می رو به رو دارم
 • بهار
 • ای خودا من
 • بهاره گیلان
 • بهاره رشت
 • بمو پرستو
 • بوشویی از می کنار
 • چقدر بگم من بمیرم نواشون
 • تی مهربانی نیدمه
 • بی وفا
 • چرا تی مهربانی نیدمه
 • ده زمستان بوشو
 • فصل بهار
 • تی خاطر خوایمه
 • جودایی
 • خاطر خوایی
 • می گپ و تی گپ
 • مرغ دریا
 • رسوا
 • ستاره
 • شاعر
 • شمه به کوه و صحرا
 • تماشای بهار
 • تی چومان بهاره رشته
 • فریاد
 • گرفتار
 • مارِی جان
 • سپید رود
 • بهار چی با صفایه
 • تی چومان گوشه داره


گیلان خوانندان

هنگامه اخوان • فهیمه اکبر • رجبعلی امیری فلاح • محمود امین زاده • نوذر انشایی • بابک • بانو روح انگیز • فرخ براری • علی بوستانچی • احمد بیداریان • بنفشه • رمضانعلی پدیدپور • منیره آقاجان خواه(پریسا) • فریدون پوررضا • ابراهیم پورشاهرخ • سعید تحویلداری • سلیم تحویلداری • اصغر جبلی • شاپور جفرودی • رضا جوادزاده • مرتضی جهانی • حسن جیلانی • بهمن حسین زاده • هوشنگ حقیقت طلب • اصغر حیدری • محمدحسن خورشیدی • حسن خوشدل • بهروز خیامی • فرامرز دعائی • بیژن راعی • مصطفی رحیم پور • روزبه رخشا • نسترن رستم زاده • حمید رضاپور • رفعتی نرگستانی • داوود رمضانی • مظفر زارع • فرامرز زریوند • سید علی زیباکناری • امیر زیباکناری • آلیس ساتوریانس • حسن خان سنجلانی • جواد شجاعی فرد • لعیا شمسی • علیرضاشوریده • شهیدی • شیرین • هادی طاهباز • احمد عاشورپور • محمد عذر خواه • منصور فانی • فرانک • فریده • حسین قره خانی • حسین قوامی آبکناری • ایرج قوچانی • لیدا قهرمانیان • نادر گلچین • حسین لایقی • منوچهر محمدنژاد • شهین مدرکی • ناصر مسعودی • حسین مظفری • حسین مهربان • یونس مهرگان • افسانه میر شکاری • ناصر ناصری • علی نوری • مریم • محمد نجات ثابت • مهدی نیک فرجام • نیلوفر • جهانگیر هوشنگی • ناصر وحدتی • رضا یگانه •