محمود امین زاده حسینی سال ۱۳۱۷ بندر انزلی ، غازیان مِئن بو دونیا بومو. اون وقتی کی نوجوان، بو کار و تحصیل واسی ، به تِئران بوشو. امین زاده فارغ التحصیل هنرستان ملّی موسیقی بو و ایجرای ویشتر اونه کاران به صورت نمایش بو. ترانه های بوشو بوشو ، زن علیرضا ، ایشاله ، رشت بازار و ... از آهنگانی بو کی با گروهی گیلکی به نام قاسم آبادی ایجرا بوگوده. مهدی امین زاده ، ابری ، رحمت آذین ، ترانه و پریسا اَ گروه مِئن فعالیت گودید. محمود امین زاده حسینی در ۵۱ سالگی در سال ۱۳۶۸ مِئن ، بعد از ۲۹ سال فعالیت هنری فوت کونه.

امین زاده برخی از ترانه هان:

 • گوله آفتاب
 • بوشو بوشو
 • سکینه
 • دختر لنگرود
 • نامزد بازی
 • زن علیرضا
 • حسن کچل
 • لیلی خانم
 • گریزان
 • الشلر
 • سنگ تراشون
 • پیرزن
 • سید محترم
 • دختر اهوازی
 • میرزا قلمدون
 • کبوتر بی قرار
 • زهرا نزن مه
 • خر من پس چرا مرده
 • طوبی جان
 • افسانه
 • حاجی فیروز
 • کله پاچه
 • دختران امروزی
 • فرار زن بد
 • مادر زن
گیلان خوانندان

هنگامه اخوان • فهیمه اکبر • رجبعلی امیری فلاح • محمود امین زاده • نوذر انشایی • بابک • بانو روح انگیز • فرخ براری • علی بوستانچی • احمد بیداریان • بنفشه • رمضانعلی پدیدپور • منیره آقاجان خواه(پریسا) • فریدون پوررضا • ابراهیم پورشاهرخ • سعید تحویلداری • سلیم تحویلداری • اصغر جبلی • شاپور جفرودی • رضا جوادزاده • مرتضی جهانی • حسن جیلانی • بهمن حسین زاده • هوشنگ حقیقت طلب • اصغر حیدری • محمدحسن خورشیدی • حسن خوشدل • بهروز خیامی • فرامرز دعائی • بیژن راعی • مصطفی رحیم پور • روزبه رخشا • نسترن رستم زاده • حمید رضاپور • رفعتی نرگستانی • داوود رمضانی • مظفر زارع • فرامرز زریوند • سید علی زیباکناری • امیر زیباکناری • آلیس ساتوریانس • حسن خان سنجلانی • جواد شجاعی فرد • لعیا شمسی • علیرضاشوریده • شهیدی • شیرین • هادی طاهباز • احمد عاشورپور • محمد عذر خواه • منصور فانی • فرانک • فریده • حسین قره خانی • حسین قوامی آبکناری • ایرج قوچانی • لیدا قهرمانیان • نادر گلچین • حسین لایقی • منوچهر محمدنژاد • شهین مدرکی • ناصر مسعودی • حسین مظفری • حسین مهربان • یونس مهرگان • افسانه میر شکاری • ناصر ناصری • علی نوری • مریم • محمد نجات ثابت • مهدی نیک فرجام • نیلوفر • جهانگیر هوشنگی • ناصر وحدتی • رضا یگانه •