هوشنگ حقیقت طلب سال 1336 جه ایته خانوادیه لاجانی الاصل لنگرود شهر مین به دونیا بومو. بعد این که خو تحصیلاتا تماما گوده به عونوان ایته تکنیسین بهزیستی لاجان مین مشغولا بو.

هوشنگ زماتی که زای بو به موسیقی علاقیه زیادی دیشتی اون 6 سال ردیفان آوازیا دونبالا گوده و با پیشنهاد استاد پایور یادگیفتن آوازان ردیفان واسی به تئران بوشو.اون اوستاد اکبر مجیدی بو که اون خودش شاگرد هبدالله دوامی بو . بعد انجمن حفظ و اشاعه موسیقی ایران مین امتحان بدا و قبولا بو و دعوت به همکاری ببسته .

اون هسا به عونوان همکار گیلان صدا و سیما فعالیت گودندره و به عونوان مدرس آواز کار هونری کونه . تصنیفان زیادی جه اون به گیلکی و فارسی پخشا بو.


گیلان خوانندان

هنگامه اخوان • فهیمه اکبر • رجبعلی امیری فلاح • محمود امین زاده • نوذر انشایی • بابک • بانو روح انگیز • فرخ براری • علی بوستانچی • احمد بیداریان • بنفشه • رمضانعلی پدیدپور • منیره آقاجان خواه(پریسا) • فریدون پوررضا • ابراهیم پورشاهرخ • سعید تحویلداری • سلیم تحویلداری • اصغر جبلی • شاپور جفرودی • رضا جوادزاده • مرتضی جهانی • حسن جیلانی • بهمن حسین زاده • هوشنگ حقیقت طلب • اصغر حیدری • محمدحسن خورشیدی • حسن خوشدل • بهروز خیامی • فرامرز دعائی • بیژن راعی • مصطفی رحیم پور • روزبه رخشا • نسترن رستم زاده • حمید رضاپور • رفعتی نرگستانی • داوود رمضانی • مظفر زارع • فرامرز زریوند • سید علی زیباکناری • امیر زیباکناری • آلیس ساتوریانس • حسن خان سنجلانی • جواد شجاعی فرد • لعیا شمسی • علیرضاشوریده • شهیدی • شیرین • هادی طاهباز • احمد عاشورپور • محمد عذر خواه • منصور فانی • فرانک • فریده • حسین قره خانی • حسین قوامی آبکناری • ایرج قوچانی • لیدا قهرمانیان • نادر گلچین • حسین لایقی • منوچهر محمدنژاد • شهین مدرکی • ناصر مسعودی • حسین مظفری • حسین مهربان • یونس مهرگان • افسانه میر شکاری • ناصر ناصری • علی نوری • مریم • محمد نجات ثابت • مهدی نیک فرجام • نیلوفر • جهانگیر هوشنگی • ناصر وحدتی • رضا یگانه •