بانو نسترن رستم زاده اشکوری در سال ۱۳۲۳ در روستای مازگاه از توابع اشکور مرکزی دهستان شوئیل رحیم آباد رودسر مئِن به دنیا بومو. اونی پئر کشاورز و گالش بو و اونی نوم‌‌ (ابرار) بو.

اون هَتو همه‌ی کوران و زاناکان اشکوری مانستن، کشاورزی و دامداری مئِن خو پئر و ماره کومک گودی. در سال ۱۳۴۰ و ۱۳۴۲ خو عمو پسر اَمره پای پیادِه مره کوهان مازگاه جَه، راهی جلگه بوبُسته. بانو نسترن سواد خواندن و نیویشتن نَدَشتی ولی چون صدای خوبی دَشتی، گیلکی و محلی مزقانانه خوب خواندی؛ و در نتیجه با اوستاد فریدون پوررضا آشنا بوبُسته. آقای پوررضا بانو نسترنه حمایت بوگوده و اونه به صدای و سیمای گیلان معرفی بوگوده.

در آخرانه دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ ، "دختر کدخدا" مزقانه فریدون پوررضا مره بِخوانده و "کوه نشین" مزقانه سید علی زیباکناری مره بِخوانده. اون خیلی مزقانان بِخوانده دَشتی کی او زمات صدا و سیما جَه پخشه بوستی.

آهنگوُن دچينواچين

بانو نسترن برخی از ترانه هان:

 • نامه
 • طلایی گوشوار
 • سال نو مبارک
 • مرغ خوش آواز
 • بازار خمام
 • صبح خواب
 • کوه نشین(همراه با سید علی زیبا کناری)
 • جدایی(همراه با اصغر حیدری)
 • تی خاطر خوایمه(همراه با اصغر حیدری)
 • دختر کدخدا(همراه با فریدون پوررضا)
 • کرجی بان (همراه با سید علی زیباکناری)
 • لبخند(همراه با سید علی زیباکناری)
 • خاطر خوایی(همراه با اصغر حیدری)
 • زندگی دواره(همراه با فریدون پوررضا)
 • گیرمه گیرم(همراه با سید علی زیبا کناری)
 • آواره (همراه با سید علی زیباکناری)


گیلان خوانندان

هنگامه اخوان • فهیمه اکبر • رجبعلی امیری فلاح • محمود امین زاده • نوذر انشایی • بابک • بانو روح انگیز • فرخ براری • علی بوستانچی • احمد بیداریان • بنفشه • رمضانعلی پدیدپور • منیره آقاجان خواه(پریسا) • فریدون پوررضا • ابراهیم پورشاهرخ • سعید تحویلداری • سلیم تحویلداری • اصغر جبلی • شاپور جفرودی • رضا جوادزاده • مرتضی جهانی • حسن جیلانی • بهمن حسین زاده • هوشنگ حقیقت طلب • اصغر حیدری • محمدحسن خورشیدی • حسن خوشدل • بهروز خیامی • فرامرز دعائی • بیژن راعی • مصطفی رحیم پور • روزبه رخشا • نسترن رستم زاده • حمید رضاپور • رفعتی نرگستانی • داوود رمضانی • مظفر زارع • فرامرز زریوند • سید علی زیباکناری • امیر زیباکناری • آلیس ساتوریانس • حسن خان سنجلانی • جواد شجاعی فرد • لعیا شمسی • علیرضاشوریده • شهیدی • شیرین • هادی طاهباز • احمد عاشورپور • محمد عذر خواه • منصور فانی • فرانک • فریده • حسین قره خانی • حسین قوامی آبکناری • ایرج قوچانی • لیدا قهرمانیان • نادر گلچین • حسین لایقی • منوچهر محمدنژاد • شهین مدرکی • ناصر مسعودی • حسین مظفری • حسین مهربان • یونس مهرگان • افسانه میر شکاری • ناصر ناصری • علی نوری • مریم • محمد نجات ثابت • مهدی نیک فرجام • نیلوفر • جهانگیر هوشنگی • ناصر وحدتی • رضا یگانه •