تالش
Talesh
رسمي نام تالش
کشور ایران Flag of Iran.svg
ايالت گیلان
اینترنتی سایت http://www.taleshan.com
تلفونˇ پیش‌شوماره 0182
مردوم/جوغرافی
جمعیت 190000
زوان تالشي زوؤن، گیلکی
شهرؤن
هشتپر ، لیسار ، حویق ، چوبر ، اسالم


کشوری تقسیماندچينواچين

شهر: تالش

شهر: لیسار

شهر: اسالم

شهران: حویق و چوبر.

زواندچينواچين

تالش روستاهاندچينواچين

جوکندان دهستان روستاهان

انوش محله جوكندان، تنگده طول گيلان، چلونه سر، قروق، پشته، تی تك، پی سرا، قنبرمحله، سراگاه، جوكندان بزرگ، شيخ محله، خواجه گری، جماكوه، راهنمامحله، سياهگل ، ديزگاه محله، نعلبند، نصورمحله، دولبين، ترك محله، ديراكری، كواكری، خاصه سرا، شيلان، شركت بی سيم گاز.

طولارود دهستان روستاهان

طولارودبالا • ترشابور • ريك • نيك كری • كيشاويشه عليا • تازه اباد • سوراپشت • تكی اباد • كيشاويشه سفلی • اوله كری طولارود • عنبراپشت • ميانكوه • انوش محله • خليفه گری • حيان • هنده گران • طولا رود پائين • درازلو • دهنه سياه درون • سياهونی • كنده سرا • برزگرو • جولندان • پالوته • للكه پشته • چاله خونی • ارباسر • پستان سر • شاه رسول • وزنه سر • كله دشت • سئون سر • حايمر • هره شوندشت • اسب سرا

تالش دهستان روستاهان

كشتمی، ماشين خانه، شيله وشت، كسم جان، بسك، بره پشت، رز، هزربيل، بيليابين، اق اولر، ديزگاه، تنگاب، رسمجی، سيله سر، لمير، تن دبين، لورون، لير، اسبوسرا، لواده، حسن دايرمان، قلعه بين، مثلاكوه، ناوان، مكش، سيناهونی، لر روستا ، سرداب خانه پشت، لنبه، مريان، قلعه چال، ونه خونی، دوله سر، سيغ چال، كولانه، سياپشت، كبودمهر، مردوان، سله يوردی، ويزادشت، اوا، قلعه زا، هودین، ماهونی، پشته هير، بلوره پشت، بيابند، طول گيلان.

لیسار دهستان روستاهان

هره دشت، قلعه بين، داوان، اوتار، سيدلر، محموداباد، قلعه دوش، نومندان، اگری بوجاق، سياه جعفر، لپاقاصدق، نمازی محله، اميربيگلو، بنون، سياه كت، پی سرا، تخته، زرمی، گل روستا ، لتن پرت، برون بالا، برون پايين، هماسر، مريم گلشن، هونيش، مشگدی، قلعه بين يوردی.

خطبه سرا دهستان روستاهان

كشلی، ليسارمحله، ليسارا، اشيك اغاسی، چوپان محله، كشاورزخطبه سرا، بوراسرا، خواجه كری، هله دمه، انبو، ترك محله، سوست، لواچال، خطبه سرا، كوهستان روستا ، شادميلرزان، تمشه لامه، تنبو، رندل، كلمر، مظلم كم، چولاده.

اسالم دهستان روستاهان

گيلانده • بالاده • لميرسفلی • كله سرا • چخره محله • اوله کری اسالم • خانقاه بالاوپائين • نارنج دول • بداغ محله • سياه چال • يگانه محله • كريم سرا • شيخ سرا • لاچومحله • كاربند • گيلك محله الالان • حاج شهبازمحله • وارده سرا • طاهربيك محله • تقی سرا • غريب محله • روهام بيك محله • الالان قديم • رستم محله • ترك محله الالان • جنگ ميره • حاج بهرام محله • حاجيه محله • ميانده پائين • زمان محله • قندی سرا

خاله سرا دهستان روستاهان

خاله سرای پنجاه وهفت • پيرهرات • ديگه سرا • گتگسرا • الله ده • خاله سرای پنجاه ونه • سياه بيل • ويش خس محله • لتئين • ملامحله • علی سرا • گيسوم • رنگرج محله

خرجگیل دهستان روستاهان

خرجگيل، ناوپائين، گيجو، كشاور، درازمحله، لوابن، لاكاتشم، ياری محله، آسياب شم، ناو، گيلانده، خليان، دريابن، سی بستان، چوواژيه، ناوبالا، اسب بونی، كوره رود، رزوان، خطائيه، ورگه دره، متش، دخاله كوه، لرزده، خرخونی، كرمون، اله ده، لك، لمير، دوله زمين، پنبه پشته، چاره سو، لومه دشت.

حویق دهستان روستاهان

هرندان، ريك حويق، هنزنی، شيراباد، صيدگاه حويق، شيرابادمحله، سيدمحله شيراباد، باغشلومحله، اوتارمحله شيراباد، صولی محله، بابالومحله، اوتار، خليله سرا، هليس، كوهستان حويق، آغاسی، كوهستان روستا ، هشتروچونی، مژده علی، زمری، سوتاپارا، نو، بيجاربين، لنزا، بازارگاه، هنزنی بالا، ستوم، رنده سر، محمدعلی يوردی.

تالش چوبر دهستان روستاهان

للكه محله، ويزنه، پلاسی، شلقون، حاج يداله محله، مطالع سرا، لمير، بالامحله چوبر، سفيدسنگان، مسجدقباقی، خلج لر، دروارمحله، محروم زومه، چاله بيجار، عنوی، حيله سرا، نوده، درزگری، خلخاليان، ركو، كش بيل، نقله كش، ايلكوفی، تخته پوری، لنزی، شادگلدی محله رودبارسرا، كهنه حياط، گروف، وسی، خودكارمحله، متلادشت، قره داشت، بخش حياطی، ونيستان، زنده كش، مسكين، وله چول، سرداب هونی، ييلاق ويزنه، كچوم محله، ليشكی ، كوه بن، دودده، ايرنه، بالاژيه، قراخان محله، سوهاجر، دواهيل، انون.


گیلان خوانندان

فریدون پوررضا • حسن خوشدل • ناصر وحدتی • حسین قوامی آبکناری • شاپور جفرودی • حسن جیلانی • داوود رمضانی • مرتضی جهانی • پریسا • بهمن حسین زاده • هوشنگ حقیقت طلب • هادی طاهباز • اصغر حیدری • محمدحسن خورشیدی • فرامرز دعائی • مصطفی رحیم پور • حمید رضاپور • بانو روح انگیز • شهین مدرکی • مظفر زارع  • سید علی زیباکناری  • امیر زیباکناری  • جواد شجاعی فرد • لعیا شمسی • نسترن رستم زاده • علیرضاشوریده • احمد عاشورپور • محمد عذر خواه  • منصور فانی  • ناصر مسعودی  • حسین مظفری  • علی نوری  • اصغر جبلی • رمضانعلی پدیدپور • حسین لایقی • حسین مهربان • بابک • ناصر ناصری • افسانه میر شکاری • نیلوفر • فریده • بنفشه • شیرین • فرانک • رجبعلی امیری فلاح • هنگامه اخون

گیلان بازیگران

کیومرث ملک مطیعی، ملکه رنجبر، مهدی هاشمی، ناصر هاشمی، سیروس گرجستانی، سوسن تسلیمی، حمیده خیرآبادی، ثریا قاسمی، پرویز صیاد، عباس امیری، رحیم نوروزی، علیرضا مجلل، فاطمه هاشمی، سید علی میری، شهرام حقیقت دوست، فرخ لقا هوشمند.

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه | املش | أنزلي | رشت | رزوندي (رضوانشهر) | رۊبار | هۊسم (رۊدسر) | سياکل | شفت | سۊماسرا (صومعه سرا) | تالش | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شهرداری | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | رشتˇ مۊزه