ای کو بولندی1600 متر ایسه ، رودسر شهرستؤن ، رحیم آباد ِ بخش ، اِشکور سفلی ِ دیهستؤنه مئن هننأ .

کو سو نسا خورتاب ( جنوب شرقی)– کلسیا افتؤزردی ( شمال غربی) ایسه ، و اینه مختصات ´15 ° 50 طول جوغرافی و ´51 ° 36 عرض جوغرافی ایسه.
کو سو ایسم ایته روستا ایسه جه پشتکوه دهستان (نکا) ، نکا شهرستان جه اوستان مازندران ، شومال ایران مین.پشتکوه دهستان روستاهان

ارست، قلعه سر، ارا، كردمير، كوات، مال خاست، برد، پشرت تل مادره، ايول، ولويه عليا، كلكنار، عالی كلا، ولويه سفلی، شعبان خيل.

مازندران (اوستان)

مازندران (اوستان)

مرکز ساری
شهرستانؤن آمل | بابل | بابلسر | بهشهر | تنکابن | جویبار | چالوس | رامسر | ساری | سوادکوه | قائم‌شهر | گلوگاه | محمودآباد | نکا | نور | نوشهر
شهرؤن

آلاشت | آمل | امیرشهر | ایزدشهر | بابل | بابلسر | بلده | بهشهر | بهنمیر | پل سفید | تنکابن | جویبار | چالوس | چمستان | خرم‌آباد | خلیل‌شهر | خوش‌رودپی | دابودشت | رامسر | رستمکلا | رویان | رینه | زرگرمحله | زیرآب | ساری | سرخ‌رود | سلمان‌شهر | سورک | شیرگاه | شیرود | عباس‌آباد | فریدون‌کنار | فریم | قائم‌شهر | کتالم و سادات‌شهر | کلارآباد | کلاردشت | کله‌بست | کوهی‌خیل | کیاسر | کیاکلا | گزنک | گلوگاه | گلوگاه (بابل) | گتاب | محمودآباد | مرزن‌آباد | مرزیکلا | نشتارود | نکا | نور | نوشهر 

خؤجير جيگأن

آب پری | لاریجان آب گرم | قرمرض آب معدنی | آلاشت | ایمامزاده کتی | بابلسر | چالدره پارک جنگلی | سی‌سنگان پارک جنگلی | دشت ناز پارک ملی | راه‌آهن ورسک پورد | محمدحسن‌خان پورد | نمک‌آبرود تله‌کابین  | جؤرده | نیما یوشیج خانه  | خشت‌پل | ولشت دریاچه  | سادات‌محله | آویدر سد خاکی  | لار سد  | علم‌کوه | کمربند غار  | شاهاندشت قلعه  | گردن قلعه  | رامسر کاخ  | باغ صفوی مجموعه  | آمل مسجید جامع  | بابل موزه  | خشکه‌داران موزه تاریخ طبیعی | کندلوس موزه  | ساری میدان ساعت  | رامسر هتل قدیم  

مازندران ِ دهاتؤن ِ فهرست
کاسپئنه کوؤن

آزاد مرز  • آسمو ن سرا  • آغوزی  • آغوزی 2  • آغوزی 3  • ا برار زمین  • ا لیه  • ا لیکان  • اربستان  • اربه سر  • اربه لنگه  • اربه ناب  • اربه چال  • اربو دار گردن  • اربو گردن  • اره  • ارک  • ارک ِ سَر  • اسپهبُدان  • انبا رَجه کو  • انبو  • انگور چال  • اِ شگرسر  • اِمام  • برف ِ چاله  • بَرزه خؤنی  • بَرزه خؤنی 2  • بَنده بُن  • بیجارگا  • تورار  • توسا گو دشت  • توله خؤنی  • توول خؤنی  • تی ریَن  • تیز کول  • خؤنی 1  • خلیل لات  • خَر کَش  • خَرکال  • خُرم دشت  • خُلِش کو  • دار مووس  • دشته  • دو بندک  • دورفك  • دَکته  • دُرفک  • دُعا کو  • ریزه بُن  • زرین رجه  • زرینه کو  • زَربین  • زَلزلان دشت  • سفید خؤنی  • سوری  • سوماموس  • سَرا گُوا بر  • سَرده تله  • سُراش  • سُران دشت  • سی سرا  • سی سرا کول  • سی پشت  • سیآ ش  • سیا بُن  • سید سرا  • سیستان کو  • سینه خؤنی  • شا شهیدان  • شاه نشین  • شمشا د سرا  • شیر در ِ  • شیر قلعه  • شیر پُشته  • فی آب  • فیروز کو  • فیگور سر  • قلعه سر  • قلعه کوتی  • قلعه گردن  • لا خؤنی  • لا ما چاک  • لا وار  • لابُن کوتی  • لار ِ نه  • لاره کو  • لاله بند  • لهِ خؤنی  • لَرینه  • لَزنه چاک  • لیلا کو  • مازو مرز  • مازوکو  • مُلا خورشه شا  • مگس تَله  • مگس تَله 2  • ناتیش کو  • نفت ِ چاک  • نَرسَل  • هالی دشت  • وَژک  • پَلر چال  • پَمسی  • پُشته کو  • چاکُ نه  • کافر قلعه  • کافر لَت  • کالیسی  • کاکو  • کاکو سرا  • کفتر لَنگه  • کو  • کوربیه سرا  • کَشکی  • کَندال  • کُتا سر  • کُتا سرا  • کُتام  • کُهننأ سرا  • کیهان  • گاو پره  • گرد ِ بُن  • گردنه  • گرما کَش  • گرماب رو  • گرمی  • گندم سرا  • گندم چاله  • گَرده  • گَرزه  • گُرگان دشت  • گُلکن  • گُمُل  • گِل ویگیران  • گیسِل