بیست و سوم فروردین

(مسير عوضاؤدن ۳ سیا أجي)
فروردین
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰ ۳۱  
هجری‌ شمسی ماهان

بیست و سهفروردین خورشیدی موساویˇ با 3 سیا ما گالشی .


23 فروردین - ایران تقویم رسمی مین آغاز سال جا 23 روز ردا بو و به اونه تومانا بستن ۳42 روز (سال عادی مین) یا 341 روز (سال کبیسه مین) بمانسته.

سیا
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰  
گالشی ماهان

ایتفاقان دچينواچين

تولدان دچينواچين

1316 هجری خورشیدی - ا روز مین محمد بشرا رشت سرخبنده مین به دونیا بومو.

مرگان دچينواچين

سال 1330 ه ش - ا روج مئن صادق هدایت خودکشی بوگوده.

بیرون پیوندان دچينواچين

مناسبتان

هجری شمسی ماهان

فروردین • اردیبهشت • خرداد • تیر • مرداد • شهریور • مهر • آبان • آذر • دی • بهمن • ایسفند


گالشی ماهان

نؤروز • کورچ • اریه • تیر • موردال • شریر • امیر • آول • سیا • دیا • ورفنه  • اسفندار