شیت روستایی در ۴۵ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان نکا در استان مازندران واقع است. این روستا از نظر تقسیمات شهری در بخش هزارجریب و دهستان استخر پشت می باشد. جمعیت این روستا حدود ۱۲۰۰ نفر می باشد.

Mazandaran-neka-sheet.JPG