بالتیکˇ دریا

بالتیکˇ دریا ایتا دریا اۊرۊپا کلسیا مئن ایسه کی اونه جیگا ، ايسکانديناوي صارا و اۊرۊپا میانی و مرکزی و دانمارکˇ شبه جیزه مئن ایسه. بالتیکˇ دریا ایتا کمرقیش مأنه کی جه خورتاب به سه تا خلیج؛ بۊتنیا خلیج ، فنلاندˇ خلیج و ریگا خلیج حدود بوبوسته و اونه آفتاونشستˇ سمت کاتگاتˇ تنگه ایسه کی به کلیسا دریا و أطلسˇ اؤقيانۊس فأرسه. بالتیکˇ دریا پیلگی ۳۷۷٬۰۰۰ کيلۊمتر مۊربع ایسه. زمستانˇ زمات مئن حدود چیهل و پینج درصد بالتیکˇ دریا یخ زنه و هنه وأستی کشتی فورانئن و تردد زمستان دورون کمترا به. بالتیکˇ دریا نام به آلماني زوؤن: Ostsee - سۊئدي زوان: Östersjön - فنلاندي زوان: Itämeri - رۊسي زوؤن: Baltiyskoye More دوخانید. قرن یازدهم مئن برمنˇ آدام ؛ آلمانی کشیش و جوغرافیا نيويشتنکس اولی کسی بو کی خو کیتاب دورون بالتیکˇ دریا جه نام ببرده.[۱][۲]

بالتیکˇ دریا نخشه

سربسویرایش

  1. Baltic Sea
  2. Baltic Sea sea, Europe