آلماني (آلماني مئن: Deutsch)، ایته زوان هيندۊاۊرۊپايي زوانان ٚ جه ؤ خۊرخۊسي جرمني زوانان ٚ خال جه ايسه کي ويشتر مئني اۊرۊپا دۊرۊن رائجه. آلماني آلمان، اۊتريش، سۊئيس ؤ ليختن اشتاین ٚ کيشوران ٚ مئن رسمي ؤ ويشتر ٚ مردۊم ٚ ماري زوان ايسه ؤ هأتؤني ايتاليا نسايي تيرؤل ٚ اۊستان ٚ مئن ني مردۊم ويشتر آلماني ايسد ؤ أ زوان ٚ أمرأ گب زنئده. آلماني لۊکزامبؤرگ ؤ بلژيک ٚ مئن ني رسمي ؤ أقليت ٚ زوان ايسه. أ زوان ناميبيا کيشور ٚ مئن ایته ميللي زوان ايسه. آلماني باخي خۊرخۊسي جرمني زوانان ٚ أمرأ، اينگيليسي، آفريکانس، هؤلندي، لۊکزامبؤرگي، اسکاتس ؤ ييدي زوانان ٚ مأنستن، پۊر شباهت دأره. آلماني هأتؤني ايسکانديناوي زوانان یا کلسيايي جرمني زوانان ٚ أمرأ، سۊئدي، نؤروژي ؤ دانمارکي مأنستن پۊر مۊشترک واجه دأره. آلماني اينگيليسي پسي ويشترين گۊتنکسان-أ جرمني زوانان ٚ مئن دأره.

آلماني زوان ٚ نخشه

سربس دچينواچين