جۊغرافي جهتان

خۊرتاوي کلسيا
کلسيا

خۊرخۊسي کلسيا
خۊرتاو خۊرخۊس
خۊرتاوي نسا
نسا
خۊرخۊسي نسا

خۊرخۊس ايته جه چارته أصلي جهتان ايسه ؤ نخشه‌ئن ٚ مئن معمۊلا اۊ فلش کي چپ-أ نيشان دهه خۊرخۊس ايسه.[۱] خۊرخۊس خۊرتاو ٚ مقابل ايسه ؤ کلسيا ؤ نسا أمرأ °۹۰ زاويه تشکيل دهه ؤ خؤره ني °۲۷۰ زاويه مئن نهأ. خۊرخۊس اۊ سمته کي خۊر اۊرا غرۊب کۊنه ؤ زيمي گردسن ٚ مخالف ٚ جهت ني ايسه.

  1. Cite web|title=How to use a Compass – Compass alone|url=https://www.learn-orienteering.org/old/lesson1.html%7Caccess-date=2020-07-16%7Cwebsite=www.learn-orienteering.org}}