جۊغرافي جهتان

خۊرتاوي کلسيا
کلسيا

خۊرخۊسي کلسيا
خۊرتاو خۊرخۊس
خۊرتاوي نسا
نسا
خۊرخۊسي نسا

خۊرتاو ايته جه چارته أصلي جهتان ايسه ؤ نخشه‌ئن ٚ مئن معمۊلا اۊ فلش کي راس-أ نيشان دهه خۊرتاو ايسه.[۱] خۊرتاو خۊرخۊس ٚ مقابل ايسه ؤ کلسيا ؤ نسا أمرأ °۹۰ زاويه تشکيل دهه ؤ خؤره ني °۹۰ زاويه مئن نهأ. خۊرتاو اۊ سمته کي خۊر اۊرا طلۊع کۊنه.

  1. Cite web|title=How to use a Compass – Compass alone|url=https://www.learn-orienteering.org/old/lesson1.html%7Caccess-date=2020-07-16%7Cwebsite=www.learn-orienteering.org}}