رۊسي زوؤن

خۊرتاوي اسلاوي زوان

رۊسي زوؤن (رۊسي مئن: русский язык) اۊرۊپا مئن ٚ پۊرگۊتنکسترين زوؤنه. اي زوؤن خۊرتاوي اۊرۊپا ؤ خۊرتاوي کلسيا آسيا ؤ مخصۊصاً رۊسيه ؤ شؤروي باخي کيشورؤن ٚ مئن کاراگيته بنه.

رۊسي، تقريباً ۱۴۵ ميليۊن نفر ٚ ماري زوان ؤ ۱۱۰ ميليۊن نفر ٚ دومي زوؤنه.

اي زوؤنه سيريليک ٚ خط أجي نيويسنن.

روسي زوؤن گيلکي زوؤن ٚ مين أيزی تاثیر بداشته.

سربس دچينواچين