آمار

آمار صفحه
صفحه‌های محتوایی۶٬۴۹۱
صفحه‌ها
(تمام صفحه‌های این ویکی، از جمله صفحه‌های بحث، تغییرمسیر و غیره)
۱۳٬۹۱۳
پرونده‌های بارگذاری‌شده۸۰۸
آمار ویرایش‌ها
ویرایش صفحه‌ها از هنگامی که Wikipedia راه‌اندازی شده۶۳٬۶۶۲
متوسط ویرایش‌ها به ازای هر صفحه۴٫۵۸
کارگيرˇ آمار
کارگيرؤن ثبتˇ نام بؤده (فهرست اعضا)۱۴٬۸۲۹
کاربران فعال (فهرست اعضا)
(کاربرانی که در ۳۰ روز قبل فعالیتی انجام داده‌اند)
۲۳
ربات‌ها (فهرست اعضا)۹
کيا'ن (فهرست اعضا)۴
مدیران رابط کاربری (فهرست اعضا)۰
شأردويرؤن (فهرست اعضا)۰
دۊخۊسانگرۊن (فهرست اعضا)۰
ویکیبدان (فهرست اعضا)۰
سازندگان حساب (فهرست اعضا)۰
درون‌ریزان (فهرست اعضا)۰
واردکنندگان تراویکی (فهرست اعضا)۰
معافیت‌ها از بستن دسترسی آی‌پی (فهرست اعضا)۰
بازرسان کاربر (فهرست اعضا)۰
کاربران تأییدشده (فهرست اعضا)۰
مدیران اشتراک فشاری (فهرست اعضا)۰
کاربران مسدود شده از ابزار اطلاعات آی‌پی (فهرست اعضا)۰
آمارهای دیگر
واژه‌ها در همۀ صفحه‌های محتوایی۵۸۸٬۹۲۸