جرگه:فلسفه ؤ وير

جيررچؤن

اي ۸ جيرجرگه اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۸ته جيرجرگه دأنه.

ف

م

و

ک

"فلسفه ؤ وير" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي جرگه ميئن خالي هي ولگ دره.