جرگه:مردۊم ؤ زيندگيئن

جيررچؤن

اي ۱۳ جيرجرگه اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۱۳ته جيرجرگه دأنه.

ب

خ

ر

ز

ش

ن

گ

"مردۊم ؤ زيندگيئن" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۲ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۲ته ولگ دأنه.