جرگه:مردۊم ؤ زيندگيئن

جيررچؤن

اي ۱۶ جيرجرگه اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۱۶ته جيرجرگه دأنه.

أ

ب

خ

ر

ز

ش

ن

پ

ک

گ

"مردۊم ؤ زيندگيئن" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۲ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۲ته ولگ دأنه.