جرگه:تکنؤلؤژي ؤ کاردانشؤن

جيررچؤن

اي ۶ جيرجرگه اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۶ته جيرجرگه دأنه.

أ

ت

د

ل

ک

"تکنؤلؤژي ؤ کاردانشؤن" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۲ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۲ته ولگ دأنه.