مرکزي اۊستان

(مسير عوضاؤدن مرکزی أجي)

مرکزي ايته جه ايران ٚ اۊستانان ايسه. أ اۊستان ٚ مرکز ؤ پيله شأر أراک ايسه ؤ کلسيا جه ألبۊرز ٚ اۊستان، خۊرخۊسي کلسيا جه قزوين ٚ اۊستان، خۊرتاوي کلسيا جه تئران ٚ اۊستان، خۊرتاو ٚ جه قؤم ٚ اۊستان، خۊرخۊس ٚ جه همدان ٚ اۊستان، خۊرخۊسي نسا جه لؤرستان ٚ اۊستان ؤ خۊرتاوي نسا جه اصفهان ٚ اۊستان-أ فأرسه. مرکزي اۊستان، سابق عراق نام دأشتي ؤ عربان ٚ زمات اۊن ٚ نام «عراق العجم» بۊ. عراق هۊ أراک ٚ معرب بۊبؤسته واجه ايسه. مرکزي اۊستان ايران ٚ کيشوري تخسيم ٚ أساس ٚ سر ۱۲ شأرستان، ۳۵ شأر، ۲۶ بخش، ۶۶ دهستان ؤ ۱۳۹۴ مسکۊني رۊستا دأره. أ اۊستان ٚ پيلئکي ۲۹,۵۳۰ کيلۊمتر مربع ايسه ؤ ۱۳۹۵ سال ٚ سرايشماردن أساس ٚ سر، أ اۊستان ٚ جمعيت ۱,۴۲۹,۴۷۵ نفر بۊ.

مرکزي
مرکزأراک
پيلئکي۲۹,۵۳۰  کیلۊمتر مربع
جمعيت (۱۳۹۵)۱,۴۲۹,۴۷۵ نفر
شأرستانان ٚ تعداد۱۲
زمات ٚ جيگاايران ٚ استاندارد ٚ زمات (گرينویچ+۳:۳۰)
تاوسساني ساعت (دي‌اس‌تي)ايران ٚ استاندارد ٚ زمات (گرينويچ+۴:۳۰)
وبجيگامرکزي اۊستانداري
تلفؤن ٚ پيش شۊماره۰۸۶

قدیمی آثار

دچينواچين

اراک مدرسیه سپهدار - اراک حمام چار فصل - اراک بازار مجمو عیه تاریخی - آتشکوه آتشکده - دوریه اشکانی ستونان - ساوه مسجید جامع آجری مناره , ..

مرکزی صنعت

دچينواچين

اوستان مركزی جه اوستانان صنعتی كیشور به حیساب آیه ، وجود صنايع مادر اراك مین ا شهرا به ایته جه قطبان صنعتی كیشور تبدیل بوگوده هطویی وجود كارخانان زیاد و توليدی ساوه شهرستان هم خودش ا مسئلبا بازگو کونه.

اوستان موهمترين صنعتی كارخانان عبارتده : لاستیک چاکونی پارس (تایر پیروزی ) ماشين چاکونی ، الومينيوم چاکونی ، كابل چاکونیكمباين چاکونی ، كارخانه هپكو(سازندیه ماشين آلات راه سازی) كارخانان پروفيل چاکونی و لولهان آبياری آلومينيومی ، كارخانان آونگان (سازندیه پايه فلزی انتقال نيرو)- ادوات كشاورزی كارخانه - توليد نورد آلومينيوم كارخانه - روناس رنگ - پالايشگاه - پتروشيمیآذرآب نيروگاه و ....


کیشاورزی

دچينواچين

حدود 19 درصد اوستان مساحتا كیشاورزی زمینان ، 57 درصد زمینان مرتعی ، 24 درصد زمینان غير کیشاورزی مانند درياچه ، كوير ، جاده و شهران تشكيل دهده. اوستان كیشاورزی محصولان شامل: توليد گندم ، جو ، حبوبات ، آفتابگردان ، پنبه ، چوغندر قند ، پامودور و پياز ایسه.

قسمتی جه تولیدان شهرستانان که صادر هم بده:


حدود 50 درصد مردوم ا اوستان روستان مین زیندگی کونده و اوشان شغل اصلی كیشاورزی و دامداری ایسه.

سرشناسان

دچينواچين

امام خمینی، قائم مقام فراهانی ، امیر کبیر، دوکتر محمد مصدق، دوکتر مصطفی چمران، کربلایی کاظم، ایت الله اراکی .


جورواجور

دچينواچين

مرکزی اوستانداری

ساوه فرمانداری

اراک فرمانداری


تاتايي‌ئن

دچينواچين
 

مرکزی (اوستان)

مرکز اراک
شهرستانان

آشتیان | اراک | تفرش | خمین | خُنداب | دلیجان | زرندیه | ساوه | شازند | کمیجان | محلات

شهرون

اراک | آستانه | آشتیان | پرندک | تفرش | توره | خمین | خنداب | داودآباد | دلیجان | رازقان | زاویه | ساوه | سنجان | شازند | غرق‌آباد | فرمهین | قورچی‌باشی | کرهرود | کمیجان | مأمونیه | محلات | میلاجرد | نراق | نوبران | نیم‌ور | هندودر 

دئنب جیگان

خورهه آتشکده  | پرفسور حسابی آرامگاه  | اراک بازار  | محلات گلستانان  | تپه تاریخی آوه | حمام چهار فصل | خمینی خانه  | هزاوه روستای  | پانزده خرداد سد  | سراب عمارت | چال‌نخجیر غار  | آزادخان غار  | مستوفی‌الممالک قلعه  | دودهک کاروانسرا  | نراق مجموعه تاریخی  | سپهدار مدرسه  | شش‌ ناوه مسجد  | مهدی‌آباد یخچال  

ايران ٚ اۊستانان

أردبيل، ألبۊرز، اصفهان، ايلام، بۊشهر، تئران، چارمحال ؤ بختياري، خۊرتاوي آذرباىجان، خۊرخۊسي آذرباىجان، کلسيايي خۊراسان، رضوي خۊراسان، نسايي خۊراسان، خۊزستان، زنجان، سمنان، سيستان ؤ بلۊچستان، فارس، قزوين، قؤم، کۊردستان، کرمان، کرمانشاه، کۊهگيلۊىه ؤ بؤىر أحمد، گۊلستان، گيلان، لؤرستان، مازندران، مرکزي، هؤرمؤزگان، همدان، ىزد