مرکزی اوستان نقشه

کمیجان شهرستان ایته جه شهرستانان اوستان مرکزی ایسه .


کیشوری تقسیماندچينواچينکمیجان هونرمنداندچينواچين

شعران

فخرالدين عراقی، محمد كميجانی جاويدراد، قاسم جاويدراد، رضا مهديان، محمد آقا محمدی، صمدی كميجانی، ابراهيم كميجانی.


نويسندان


محمد كميجانی جاويدراد، ابوالفضل فخرالاسلام، رضا مهديان،


خوشنويسان


رضا مهديان، قاسم جاويدراد، رضا جواهری وحد ت- مهدی صفری،


نقاشان


عيسی خان بهادری، ابراهيم كميجانی، حجت جباری، درسا كميجانی.نوازندان


ياشار كميجانی، همايون كميجانی.جواجوردچينواچين

کمیجان آموزش و پرورش

مرکزی (اوستان)

مرکزی (اوستان)

مرکز اراک
شهرستانان

آشتیان | اراک | تفرش | خمین | خُنداب | دلیجان | زرندیه | ساوه | شازند | کمیجان | محلات

شهرون

اراک | آستانه | آشتیان | پرندک | تفرش | توره | خمین | خنداب | داودآباد | دلیجان | رازقان | زاویه | ساوه | سنجان | شازند | غرق‌آباد | فرمهین | قورچی‌باشی | کرهرود | کمیجان | مأمونیه | محلات | میلاجرد | نراق | نوبران | نیم‌ور | هندودر 

دئنب جیگان

خورهه آتشکده  | پرفسور حسابی آرامگاه  | اراک بازار  | محلات گلستانان  | تپه تاریخی آوه | حمام چهار فصل | خمینی خانه  | هزاوه روستای  | پانزده خرداد سد  | سراب عمارت | چال‌نخجیر غار  | آزادخان غار  | مستوفی‌الممالک قلعه  | دودهک کاروانسرا  | نراق مجموعه تاریخی  | سپهدار مدرسه  | شش‌ ناوه مسجد  | مهدی‌آباد یخچال