محمد کاظم کاظم پور


محمد کاظم کاظم پور شاعر و ترانه سرای گیلانی سال 1316 لشت نشا روستای گفشه مین به دونیا بومو. خو درسا تا متوسطه دوره ایدامه بدا بعد بانک مین استخدام ببسته .

شعر گفتنه جه نوجوانی شروع بوگوده بو . اول با گیلان رادیو و بعد با روزنامان محلی همکاری بوگود .

کاظم پور شعران بوسیلیه فریدون پوررضا و علی زیبا کناری و دیگران اجرا ببسته.گیلان شاعران

ابوالقاسم نزهت سرشت • حسن تقی پور • مرتضی کریمی • تیمور گرگین • بهمن فرخی • حسن آراسته • محمدرضا معالی • علی خداجو • ابراهیم خورشیدی • اسماعیل فتوحی • رضا مقصدی • مسعود آجلی • محسن آریاپاد • اسماعیل شاد فومنی • هوشنگ اقدامی • محمد بشرا  • اکبر باب خسرو • غلام رضا رحمدل • محسن توکلی • محسن خورشیدی • محمدرضا خیرخواه • شرفشا • مرتضی ریحانی • محمد عباسیه کهن • جهانگیر سرتیپ پور • محمود پاینده لنگرودی • محمد شمس معطر • محمد شهدی لنگرودی • اباذر غلامی • میر احمد فخری نژاد • محمد فارسی • علی فروحی • محمد کاظم کاظم پور • مأمد أميني لاهيجي • علی اکبر مرادیان • شاهرخ میرزایی • فریدون نوزاد • مجدالدین میر فخرایی • افشین معشوری • مهرداد فلاح • محمد شمس لنگرودی • ابراهیم شکیبایی لنگرودی • ایرج هدایتی • الهام کیانپور • پروانه محمدنژاد •