بهمن فرخی کوچصفهانی شاعر و ترانه سرا گیلانی سال ۱۳۱۴ میأن بو دونیا بؤمو.

فرخی جِه سال ۱۳۳۳ در کوچصفهان معلم بو. اون دیپلمه دانشسرا بو. فرخی مدتی ریاست دبیرستان ابوالمعالی کوچصفهان بر عهده دأشتی. فرخی ترانه هأن ویشتر عاشقانه و در وصف چشم انداز های گیلان سر سبز بو. اون با غلامرضا امانی، ناصر مسعودی ایته گروه سه نفره تشکیل بدأ اید کی حاصل اَ همکاری ترانه هأن بسیار زیبایی بوبُسته.

سرانجام بهمن فرخی سال ۱۳۶۱ میأن از دونیا بوشو.

فرخی برخی از ترانه هأن:

 • «بنفشه گول»  با صدای ناصر مسعودی
 • «شب مهتاب»  با صدای ناصر مسعودی
 • «بوشو بوشو»  با صدای فریدون پوررضا
 • «گول اؤ بِدَن بیا» با صدای ناصر مسعودی
 • «گول بیجار سر»  با صدای ناصر مسعودی
 • «تی گول گول پیرهن»  با صدای ناصر مسعودی
 • «رنج هستی»  با صدای نادر گلچین
 • «افسونگر»  با صدای منصور فانی
 • «وقتی گیلان دینم یار یار»  با صدای ناصر مسعودی و لعیا شمس
 • «تنگ طلا»  با صدای فریدون پوررضا
 • «بیجار کار»  با صدای ناصر مسعودی
گیلان شاعران

ابوالقاسم نزهت سرشت • حسن تقی پور • مرتضی کریمی • تیمور گرگین • بهمن فرخی • حسن آراسته • محمدرضا معالی • علی خداجو • ابراهیم خورشیدی • اسماعیل فتوحی • رضا مقصدی • مسعود آجلی • محسن آریاپاد • اسماعیل شاد فومنی • هوشنگ اقدامی • محمد بشرا  • اکبر باب خسرو • غلام رضا رحمدل • محسن توکلی • محسن خورشیدی • محمدرضا خیرخواه • شرفشا • مرتضی ریحانی • محمد عباسیه کهن • جهانگیر سرتیپ پور • محمود پاینده لنگرودی • محمد شمس معطر • محمد شهدی لنگرودی • اباذر غلامی • میر احمد فخری نژاد • محمد فارسی • علی فروحی • محمد کاظم کاظم پور • مأمد أميني لاهيجي • علی اکبر مرادیان • شاهرخ میرزایی • فریدون نوزاد • مجدالدین میر فخرایی • افشین معشوری • مهرداد فلاح • محمد شمس لنگرودی • ابراهیم شکیبایی لنگرودی • ایرج هدایتی • الهام کیانپور • پروانه محمدنژاد •