اباذر غلامی شاعر و ترانه سرای گیلانی سال 1333 خمیران روستا (ایته جه روستاهان بندر انزلی) به دونیا بومو .

سال 1351 وارد دانشکده افسری ببسته سال 1354 با درجیه ستوان دومی بتانسته خو لیسانس فیگیره .

اباذرغلامی به دوتا زوان فارسی و گیلکی شعر گفتی .

مجموعه ای جه اونه شعران با ایسم رنج و برنج و سل کوله توسه دار به چاپ برسه. ایتا کتاب شعر فارسی هم داره بنام "فصل پنجم زمین"

اون ترانه های زیادی بوگوفته که بوسیلیه خوانندان محلی اجرا ببو. اباذر غلامی ساعت 6 و ربع صبح جمعه 28 بهمن ماه1390 پس از دو سال مبارزه با بیماری

سرطان، دارفانی وداع بوگوفته و در قطعه هنرمندان آرامستان تازه آباد رشت، آرام بیگیفت.


گیلان شاعران

ابوالقاسم نزهت سرشت • حسن تقی پور • مرتضی کریمی • تیمور گرگین • بهمن فرخی • حسن آراسته • محمدرضا معالی • علی خداجو • ابراهیم خورشیدی • اسماعیل فتوحی • رضا مقصدی • مسعود آجلی • محسن آریاپاد • اسماعیل شاد فومنی • هوشنگ اقدامی • محمد بشرا  • اکبر باب خسرو • غلام رضا رحمدل • محسن توکلی • محسن خورشیدی • محمدرضا خیرخواه • شرفشا • مرتضی ریحانی • محمد عباسیه کهن • جهانگیر سرتیپ پور • محمود پاینده لنگرودی • محمد شمس معطر • محمد شهدی لنگرودی • اباذر غلامی • میر احمد فخری نژاد • محمد فارسی • علی فروحی • محمد کاظم کاظم پور • مأمد أميني لاهيجي • علی اکبر مرادیان • شاهرخ میرزایی • فریدون نوزاد • مجدالدین میر فخرایی • افشین معشوری • مهرداد فلاح • محمد شمس لنگرودی • ابراهیم شکیبایی لنگرودی • ایرج هدایتی • الهام کیانپور • پروانه محمدنژاد •