محمد شهدی لنگرودی


محمد شهدی لنگرودی شاعر و ترانه سرای گیلانی سال 1309 لنگرود شهر مین به دونیا بومو. بعد ان که خو دیپلما فیگیفته به استخدام آموزش و پرورش در بومو .

محمد شهد لنگرودی به دوتا زوان گیلکی و فارسی شعر گوفتی . و غزل سرایی مین هم استاد بو.

خیلی جه اونه ترانه هان بوسیلیه ناصر مسعودی اجرا ببسته . شهدی 24 دی 1371 فوت بوگوده . و خو زادگاه مین دفنا بسته.

اینام یته گیلکی ترانه، جی: "محمد شهدی لنگرودی:

بمانی دسته دسبندوئنه بئینین

بـمانی گردنه مرجونه بئینین

تلـــمبار نوغونه خال بنابو

بمانی دخـــــتر گیلانه بئینین


گیلان شاعران

ابوالقاسم نزهت سرشت • حسن تقی پور • مرتضی کریمی • تیمور گرگین • بهمن فرخی • حسن آراسته • محمدرضا معالی • علی خداجو • ابراهیم خورشیدی • اسماعیل فتوحی • رضا مقصدی • مسعود آجلی • محسن آریاپاد • اسماعیل شاد فومنی • هوشنگ اقدامی • محمد بشرا  • اکبر باب خسرو • غلام رضا رحمدل • محسن توکلی • محسن خورشیدی • محمدرضا خیرخواه • شرفشا • مرتضی ریحانی • محمد عباسیه کهن • جهانگیر سرتیپ پور • محمود پاینده لنگرودی • محمد شمس معطر • محمد شهدی لنگرودی • اباذر غلامی • میر احمد فخری نژاد • محمد فارسی • علی فروحی • محمد کاظم کاظم پور • مأمد أميني لاهيجي • علی اکبر مرادیان • شاهرخ میرزایی • فریدون نوزاد • مجدالدین میر فخرایی • افشین معشوری • مهرداد فلاح • محمد شمس لنگرودی • ابراهیم شکیبایی لنگرودی • ایرج هدایتی • الهام کیانپور • پروانه محمدنژاد •