سن

(مسير عوضاؤدن سِن أجي)


سن او جیگایی ایسه که تئاتر بازیگران اونه رو ایسده و بازی کونده. سِنِ یه جوری چاکونده که جه زمین جا بولند تر ببه هسا نیم متر یا یک متر . که تماشاچیان بتاند خوب بازیگرانا بیدیند.

سن و آمفی تئاتر

سن رو جه انواع و اقسام دکوران و رنگان موختلف ایستفاده به . اسبابانی که سن رو نهه همه قابل جابجایی ایسده و نمایشان موختلف واسی سن دورون همش تغییر دهده بستگی داره به نوع نمایش و اونه داستان.


جورواجور دچينواچين

گیلان بازیگران

کیومرث ملک مطیعی، ملکه رنجبر، مهدی هاشمی، ناصر هاشمی، سیروس گرجستانی، سوسن تسلیمی، حمیده خیرآبادی، ثریا قاسمی، پرویز صیاد، عباس امیری، رحیم نوروزی، علیرضا مجلل، فاطمه هاشمی، سید علی میری، نورالدین دعایی، شهرام حقیقت دوست، فرخ لقا هوشمند.