علیرضا مجلل


چهریه علی رضا مجلل با بازی گودن نقش میرزا کوچک مردوم حافظه مین ثبت ببوسته . اون بازیگر تئاتر ، سینما و تلویزیون که هسا چند سالی ایسه به سوئد مهاجرت بوگوده و ایه سرپرستی ایته تلویزیون به ایسم "مینیاتور" به گردن داره.

فیلمانی که بازی بوکودویرایش

1-کوچک جنگلی 2-افسانه سلطان و شبان

گیلان بازیگران

کیومرث ملک مطیعی، ملکه رنجبر، مهدی هاشمی، ناصر هاشمی، سیروس گرجستانی، سوسن تسلیمی، حمیده خیرآبادی، ثریا قاسمی، پرویز صیاد، عباس امیری، رحیم نوروزی، علیرضا مجلل، فاطمه هاشمی، سید علی میری، نورالدین دعایی، شهرام حقیقت دوست، فرخ لقا هوشمند.