سید علی میریسید علی میری کمدین معروف سینمای قبل اینقلاب سال ۱۳۱۸ رشت مین به دونیا بومو.

سید علی میری

مدرک دیپلم دیشتی . سال ۱۳۴۰ کلاس آزاد هنرپیشگی «باربد» دورون فارغ التحصیل ببوسته و سال ۱۳۴۱ تئاتر مین مشغول به کار ببو و ویشتر جه ۵۰ تا نمایش مین هونرنمایی بوگوده . میری سینمایا جه سال ۱۳۴۳ و با بازی گودن در نقشان موختلف مین مثل «خشت و آینه», «زمزمه ی محبت» , «شیطان در می زند» , « دیوار شیشه ای» , «به دادم برس» و… آغاز بوگود.


علی میری با اونکه تنها ۱۴ سال جه خو عمرا عرصه ی سینما مین مشغول به کار بو با ا حال تا سال ۵۶ ، ۱۱۵ تا فیلم بازی بوگوده و تنها سال ۵۶ مین با هونرنمایی ۱۰ فیلم دورون بتانسته خندیا تماشاگران لب رو بینیشانه.

تمام فیلمانی که علی میری تا قبل اینقلاب اوشان مین نقش دیشتی فیلم فارسی بو . میری خو دوران بازیگری مین ایران دورون تنها فیلمان کمدیا بازی بوگوده . بعد اینقلاب ایرانا ترکا گوده و به لس آنجلس بوشو.


سید علی میری روز چهارشنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۳۸۷ بر اثر بیماری قلبی تهران بیمارستان آبان مین بمرده و ۱۴ اسفند ماه بهشت زهرا قطعه ی هونرمندان مین دفنا بو. مرحوم میری چند ماه قبل خو موردن به اسرار خو زن به ایران بوموبو.


بیرون پیوندانویرایش

گیلان بازیگران


گیلان بازیگران

کیومرث ملک مطیعی، ملکه رنجبر، مهدی هاشمی، ناصر هاشمی، سیروس گرجستانی، سوسن تسلیمی، حمیده خیرآبادی، ثریا قاسمی، پرویز صیاد، عباس امیری، رحیم نوروزی، علیرضا مجلل، فاطمه هاشمی، سید علی میری، نورالدین دعایی، شهرام حقیقت دوست، فرخ لقا هوشمند.