تئاتر

(مسير عوضاؤدن نمایش أجي)

تئاتر ایته واژه ای ایسه یونانی که لوغت مین به معنی چیزی ایسه که اونه نیگاه کونده . که ایران دورون به زبان فارسی اونه "نمایش" گیدی. تئاتر خوره انواع و اقسامی داره ایجور تئاتره که سالون مین برگوزار به که او سالون به آمفی تئاتر معروف ایسده و اوجیگایی که اونه رو نمایش بازی کونده "سِن" نام داره . انواع و اقسام تئاتران : اپرا ، باله ، کابوکی ، پانتومیم ، خیمه شب بازی و تئاتر عروسکی و.... البته ایران مین و هطو گیلان دورون هم ایته نمونه جه تئاتران نها که اونه تعزیه گیدی. تئاتر خیابانی هم ایته دسته جه تئاتران ایسه که ا چن ساله مین ویشتر داب ببسته و ویشتر اونه سر کار کونیدی . ا تئاتر خیابانان مین و پارکان دورون برگوزارا به و اسباب و لوازمی هم به او صورت نیاز نداره . تئاتران مین بعضی زماتان جه موسیقی ، نور ، صدا و رقص هم ایستفاده به تا اونه کیفیتا بالا ببرن.

ایته جه تئاتر نمادان
تئاتر
آمفی تئاتر