پرویز صیاد

هونرمندِ لاجؤنیپرويز صياد 1318 لاجان مین به دونیا بومو، رشتیه اقتصاد مین تئران دانشگاه جا درس بخوانده. خو هونری فعاليتان سال 1336 با چاپ شعر و داستان كوتاه شوروع و سال 1337 به نمايشنامه نويسی هم مشغولا بو. سینمای حرفه ایا سال 1338 با فيلم «می ميرم برای پول» به عنوان نويسنده تجربه بوگود.


فیلمانی که کارگردانی بوگودویرایش

۱ - صمد به شهر می رود (۱۳۵۸) ۲ - بن بست (۱۳۵۷) ۳ - صمد در به در می شود (۱۳۵۷) ۴ - در امتداد شب (۱۳۵۶) ۵ - صمد در راه اژدها (۱۳۵۶) ۶ - صمد خوشبخت می شود (۱۳۵۴) ۷ - صمد آرتيست می شود (۱۳۵۳) ۸ - صمد به مدرسه می رود (۱۳۵۲) ۹ - صمد و سامي، ليلا و لی لی (۱۳۵۱) ۱۰ - صمد و قاليچه حضرت سليمان (۱۳۵۰)

فیلمانی که اوشان فیلمنامه بینیویشتهویرایش

Sam11.jpg


۱ - صمد به شهر می رود (۱۳۵۸) ۲ - بن بست (۱۳۵۷) ۳ - صمد در به در می شود (۱۳۵۷) ۴ - در امتداد شب (۱۳ی۶) ۵ - صمد در راه اژدها (۱۳۵۶) ۶ - صمد خوشبخت می شود (۱۳۵۴) ۷ - صمد آرتيست می شود (۱۳۵۳) ۸ - مسلخ (۱۳۵۳) ۹ - مظفر (۱۳۵۳) ۱۰ - صمد به مدرسه می رود (۱۳۵۲) ۱۱ - صمد و سامي، ليلا و لی لی (۱۳۵۱) ۱۲ - صمد و فولاد زره ديو (۱۳۵۱) ۱۳ - صمد و قاليچه حضرت سليمان (۱۳۵۰) ۱۴ - می ميرم برای پول (۱۳۳۸)

فیلمانی که بازی بوگودویرایش

پرویز صیاد


۱ - صمد به شهر می رود (۱۳۵۸) ۲ - صمد در به درمی شود (۱۳۵۷) ۳ - صمد در راه اژدها (۱۳۵۶) ۴ - در غربت (۱۳۵۴) ۵ - راننده اجباری (۱۳۵۴) ۶ - زنبورك (۱۳۵۴) ۷ - صمد خوشبخت مي شود (۱۳۵۴) ۸ - اسرار گنج دری جنی (۱۳۵۳) ۹ - صمد آرتيست می شود (۱۳۵۳) ۱۰ - مسلخ (۱۳۵۳) ۱۱ - مظفر (۱۳۵۳) ۱۲ - صمد به مدرسه می رود (۱۳۵۲) ۱۳ - خواستگار (۱۳۵۱) ۱۴ - ستارخان (۱۳۵۱) ۱۵ - صمد و سامی، ليلا و لی لی (۱۳۵۱) ۱۶ - صمد و فولاد زره ديو (۱۳۵۱) ۱۷ - صمد و قاليچه حضرت سليمان (۱۳۵۰) ۱۸ - حسن كچل (۱۳۴۹)

فیلمانی که اوشانه تهیه کوننده بوویرایش

۱ - صمد به شهر می رود (۱۳۵۸) ۲ - بن بست (۱۳۵۷) ۳ - دايره مينا (۱۳۵۷) ۴ - صمد در به در می شود (۱۳۵۷) ۵ - صمد در راه اژدها (۱۳۵۶) ۶ - غزل (۱۳۵۵) ۷ - در غربت (۱۳۵۴) ۸ - زنبورك (۱۳۵۴) ۹ - صمد خوشبخت می شود (۱۳۵۴) ۱۰ - صمد آرتيست می شود (۱۳۵۳) ۱۱ - طبيعت بی جان (۱۳۵۳) ۱۲ - مسلخ (۱۳۵۳) ۱۳ - مظفر (۱۳۵۳) ۱۴ - صمد به مدرسه می رود (۱۳۵۲) ۱۵ - خواستگار (۱۳۵۱) ۱۶ - ستارخان (۱۳۵۱) ۱۷ - صمد و فولاد زره ديو (۱۳۵۱)


بیرون پیوندانویرایش

سینما ستارگان


گیلان بازیگران

کیومرث ملک مطیعی، ملکه رنجبر، مهدی هاشمی، ناصر هاشمی، سیروس گرجستانی، سوسن تسلیمی، حمیده خیرآبادی، ثریا قاسمی، پرویز صیاد، عباس امیری، رحیم نوروزی، علیرضا مجلل، فاطمه هاشمی، سید علی میری، نورالدین دعایی، شهرام حقیقت دوست، فرخ لقا هوشمند.