رۊدسر ٚ شأرستان

(مسير عوضاؤدن رۊدسرˇ شأرستان أجي)


رۊدسر ٚ شأرستان
ايته تاتايي رۊدسر ٚ شأرستانˇ جه

کلي اطلاعات

رسمي نام : رۊدسر ٚ شأرستان
کشور : ایران Flag of Iran.svg
اۊستان : گيلان
بخشان : مرکزي بخش، کلأچئه بخش، چابۊکسر ٚ بخش، رحيم‌آباد ٚ بخش
شأران : رۊدسر، کلأچئه، رحيم‌آباد، چابۊکسر، واجارگاه
دهستانان : بي‌بالان ٚ دهستان، ماچيان ٚ دهستان، سياکؤلرۊد ٚ دهستان، اؤشيان ٚ دهستان، رحيم‌آباد ٚ دهستان، شۊئيل ٚ دهستان، اشکور عليا ؤ سيارستاق ٚ دهستان، اشکور سفلی دهستان
قديمي نامان : هۊسم، کۊتم
مردۊم
جمعيت ۱۴۷،۳۹۹ نفر
زوان: گیلکي[۱]
مذهب: شيعه
طبيعي جۊغرافي
پيلئکي: ۱۳۵۴ کيلۊمتر مربع
آو ؤ هأوا
سالانه دما ميانگين: ۱۵٫۸ درجه سانتيگراد


رۊدسر ٚ شأرستان، ايته جه گيلان ٚ شأرستانان ايسه ؤ أ اۊستان ٚ خۊرتاو ٚ مئن قرار بيگيته. أ شأرستان ۱۴۷،۳۹۹ نفر جمعيت دره ؤ اۊن ٚ مرکز ني رۊدسر ٚ شأر ايسه.

جۊغرافي مؤقعيتویرایش

رۊدسر ٚ شأرستان ايته جه ۱۷ ته گيلان ٚ شأرستانان ايسه. أ شأرستان کلسيا جه کاسپي دریا، نسا جه ألبۊرز ٚ کۊهان، خۊرتاو ٚ جه سختسر ٚ شأرستان ؤ خۊرخۊس ٚ جه ني أملش ؤ لنگؤرۊد ٚ شأرستانان-أ رسئه. أ شأرستان ٚ کۊهسساني جيگایان ٚ مئن هأوا سرد ؤ دریا ورجه ني هأوا گرم ؤ مرطۊب ايسه.

کشوري تخسيمانویرایش

رۊدسر ٚ شأرستان چار ته بخش دأره:

جمعيتویرایش

براساس ۱۳۸۵ˇ سالˇ سرايشماردن، رۊدسرˇ شأرستانˇ جمعيت ۱۴۷،۳۹۹ نفر-أ فأرسه‌اي.[۲]

زوان ؤ مردۊمویرایش

رۊدسر ٚ شأرستان ٚ مردۊم گيلک ايسن ؤ گيلکي زوؤن أمرأ گب زنن. أ شأرستان ٚ جؤرا مئن، گيلکي گالشي گۊىش ؤ جيرا مئن ني گيلکي بيه‌پيش ٚ گۊىش ٚ أمرأ رائج ايسه.[۳][۴][۵][۶]

سربسویرایش

  1. https://www.ethnologue.com/language/glk
  2. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}
  3. https://www.ethnologue.com/language/glk
  4. گویش گیلکی لاهیجان. واژه‌نامه و پاره‌ای ویژگی‌های آوایی و ساخت‌واژه‌ای. جلد اول. دکتر نادر جهانگیری. چاپ دانشگاه مطالعات خارجی توکیو.
  5. دکتر منوچهر ستوده، سال۱۳۳۲، فرهنگ گیلکی، ص۱۷–۱۸
  6. http://gilan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=75762 |عنوان=مرگ تدریجی یک زبان | ناشر =خبرگزاری ایسنا |تاریخ =۸ مهر ۱۳۹۳ |تاریخ بازبینی=}}