شۊئيل ٚ دهستان

شۊئيل ٚ دهستان ايته جه گيلان ٚ دهستانان، رۊدسر ٚ شأرستان ؤ رحيم‌آباد ٚ بخش ٚ توابع جه ايسه. أ دهستان ايشکور ٚ منطقه مئن نهأ ؤ اۊن ٚ مرکز شۊئيل ٚ رۊستا ايسه.

شۊئيل ٚ دهستان
کلي اطلاعات
کشور ايران Flag of Iran.svg
اۊستان گيلان
شأرستان رۊدسر ٚ شأرستان
بخش رحيم‌آباد ٚ بخش
دهستان ٚ مرکز شۊئيل
رۊستایان ٚ تعداد ۵۰
مردۊم
جمعيت ۳,۱۴۶ نفر (۱۳۸۵)
زوان گيلکي
مذهب شيعه
دهستان ٚ اطلاعات
تلفؤن ٚ پيش شۊماره ۰۱۳


جمعيتویرایش

بر اساس ۱۳۸۵ سال ٚ سرايشماردن، أ دهستان ٚ جمعيت ۳,۱۴۶ نفر (۹۳۸ خانوار) بۊ.[۱]

رۊستایانویرایش

شوئیل دهستان روستاهان

توكاس • كياسه • لسبو • پی اغوزبن • ريسن • اينی • برمكوه • ايزدين • اكبراباد • شفيع اباد • روم دشت • زراكی • شوئيل • لترود • توسه چاله • گيلايه • شرمدشت • دشتک • لرده • چمتو • سلوكبن سفلی • سوخته كش • خانه سرك • تليكان • تلابنك • مازودره • تازه اباد شوئیل • وگلخانی • دتورسر • مازگاه • مومن زمين • بلكوت • ايرمحله • صمداباد • سراورسو • سرخ تله • برگام • سلوكبن وسطی • تله سر • وربن • كلكاموس • خراسان سر • تليسين • حسنی كوه • كوجی • خورسندكلايه • سلوكبن عليا • دواب • ليلكی • بزچاله

سربسویرایش

  1. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}