رحيم‌آباد ٚ دهستان

رحيم‌آباد ٚ دهستان ايته جه گيلان ٚ دهستانان، رۊدسر ٚ شأرستان ٚ رحيم‌آباد ٚ بخش ٚ مئن ايسه. أ دهستان ٚ پيله رۊستا، تۊل ٚ لات ايسه گه ۱,۰۲۷ نفر جمعیت دأره.

رحيم‌آباد ٚ دهستان
کۊللي ايطلاعات
کيشورايران
اۊستانگيلان
شأرستانرۊدسر ٚ شأرستان
بخشرحيم‌آباد ٚ بخش
رۊستایان ٚ تعداد۵۴
مردۊم
جمعيت۸,۰۶۲ نفر (۱۳۹۵)[۱]
زوانگيلکي
مذهبشيعه
دهستان ٚ ايطلاعات
تيلفۊن ٚ پيش‌شۊماره۰۱۳

بر اساس ۱۳۸۵ سال ٚ سرايشماردن، أ دهستان ٚ جمعيت ۱۰,۱۹۳ نفر (۲,۵۹۷ خانوار)، ۱۳۹۰ سال مئن ۹,۰۴۷ نفر (۲,۶۷۳ خانوار) ؤ ۱۳۹۵ مئن ۸,۰۶۲ (۲,۵۸۵ خانوار) بۊ.[۲]

رۊستایان

دچينواچين
  1. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}
  2. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}