غلامرضا امانی

ایته از نوازندان برجسته ویولن ایسه کی در ۲ اسفند سال ۱۳۱۴ ، لشت نشاء مِئن بو دونیا بومو

غلامرضا امانی ایته از نوازندان برجسته ویولن ایسه کی در ۲ اسفند سال ۱۳۱۴ ، لشت نشاء مِئن بو دونیا بومو.

غلامرضا امانی
أصلي نام غلامرضا امانی
بزارۊج ۲ اسفند ۱۳۱۴
بزاجيگا لشت نشا، رشت، ايران
کار نوازنده، آهنگساز

امانی، خو تحصیلات ابتدایی ، خو زادگاه مِئن به پایان بِرِسانه و برای ادامه تحصیل به رشت بوشو و خو دیپلمه بیگیفته و سپس دوره تربیت معلم بوگذرانه. امانی بعد از این کی دوره تربیت معلم بوگذرانه به عونوان معلم، رشتِ مدارس مِئن به تدریس مشغوله بوبُسته.

امانی در زمات تحصیل، یزدانفر ویجا کی سرپرستی گروه موسیقی رشتِ بر عهده دَشتی بوشو و در زمات یک سال و نیم اونه ویجا، موسیقی و نت یاد بیگیفته. سپس به مدت سه سال نزد موسیو یرواند مارتیروسیان کی استاد ویولن بو ، کار بوگوده.

اون اوایل سال ۱۳۳۷ به تِئران بوشو و ایته دوره‌ی شش ماهه مِئن، فریدون فرزانه، یوسف یوسف زاده، احمد فروتن راد، ولی الله البرز، سلیم فروزان و حسن رادمرد ویجا آموزش بیده و به عونوان مدرس آموزشگاه هان مِئن مشغول به تدریس بوبُسته. امانی، در سال ۱۳۳۸ به در خواست و دعوت مسئولین رادیو، خو همکاریه رادیو اَمره آغاز بوگوده و ارکستی با همکاری هنرمندانی چون عنایت الله تحویلداری، منوچهر آمیغ، مهدی میخچی، کیهان دیوان بیگی، عبدالله جفرودی، فریدون پوررضا، منصور فانی تشکیل بِده و آهنگان و ترانه هان زیادیه تنظیم بوگوده.

اون هتو در سال ۱۳۳۹ سرپرستی موسیقی رادیو رشتِ بر عهده دَشتی و در سال ۱۳۴۲ از اونه زحمات رادیو رشت مِئن قدر دانی بوبُسته. امانی بعد از انقلاب به تدریس و آموزش موسیقی ادامه بِدَه و مدتی هم ریاست انجمن موسیقی اداره‌ی فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان را بر عهده دَشتی.

گیلان نوازندان

حسن تقی پور(تار) • اسماعیل فتوحی(سنتور) • داریوش علیزاده(سنتور) • جهانشاه خان لاشایی(سرنا) • رضا نیکوروان(ویولن) • منوچهر جنتی(ویولن) • فریدون فروزانفر(ویولن) • غلامرضا امانی(ویولن) • بهمن شکیبی(ویولن) • جهانگیر کامیان • عنایت الله تحویلداری(تار) • منوچهر آمیغ(ویولن) • حسین آمنین(سنتور) • محمود طراز کوهی(ویولن) • رضا عباس زاده(ویولن) • حسن حق گو(ویولن) • حسن آصفی(ویولن) • یحیی نیک نواز(ویولن) • جهان دانش(ویولن) • منوچهر روزرخ(ویولن) • منوچهر ویسانلو(ویولن) • کیهان دیوان بیگی • حسن بهی ثابت قدم(ویولن) • مهدی میخچی(تنبک) • بیژن میرزاده • اکبر صدیف • اسدالله مومن پور • عبدالله جفرودی • فرهاد بوعلی(ویولن) • پرویز دهپور(ویولن) • رکن الدین نژند(ویولن) • رضا فکوری(ویولن) • احمدعلی راغب(تار) • هوشنگ افتخاری(تنبک) • اسماعیل زریوند(تنبک) • محمدعلی برکادهی(تنبک) • خسرو کشوری(تنبک) • بهمن صدفی(تنبک) • علی مبرهن(تنبک) • جعفر ابراهیمی(تنبک) • جعفر امین طینت(تنبک) • احمد قربانی(تنبک) • یوسف چنانی افشار(کلارینت) • قدیر نجفی(کلارینت) • علی پورجعفر(کلارینت) • شبانعلی بابا زاده(کلارینت) • علی مردخه(کلارینت) • جمشید مرادی(ویولن) • حسن عشقی(سنتور) • محمد جمشیدی(سنتور) • بهمن سیگارچی(سنتور) • علی بابا شکوری(سنتور) • علی اکبر کنعانی(سنتور) • بهمن پرشاد(سنتور) • اسفندیار شاهسار(فلوت) • بهمن یوسفی(فلوت) • اسدالله سمیعی • رضا استوار • بهزاد فروهری(نی) • علی بهدشتی(نی) • تقی مروجی • غلامرضا ورعی(نی) • محمد رنجبر(سه تار) • شروان احمد زاده(ویولن) • ناصر ریاضی(ویولن) • حسین رضایی • علی اکبرپور(ویولن) • رضا مروجی • فروهی • عادل حسینجانی(سه تار) • رضا جوادزاده(عود) • احمد سیگارچی(عود) • حسین دستیار(تار) • زیدالله طلوعی(تار) • عبدالله ملت پرست(تار) • محمد تقی رنجبر(تار) • خلیل دانش پژوه(تار) • ابولقاسم جواد زاده(تار) • حسین حقانی (تار) • سیا ابرار خوشخوان(سرنا) • عزیز خوشنواز(سرنا) • رضا سردایی(نی) • عزیز مشتاق(سرنا) • غلامحسین فلاحتکار(سرنا) • عزیز فلاحتکار(سرنا) • سعید هدهدی(تنبک) • علی مراد خان(سرنا) • بابک ربوخه (سنتور) یوسف احمدی کیاسرایی(ویولن) •