کنف


ایته گیاهی ایسه بوته مانند و دارای ساقان پوشیده جه خار .اونه منشأ اصلی نواحی مختلف آفریقا ذکر ببوسته جه اونه دانه روغن خوراکی استخراج و اونه الیاف جا محصولات مختلف مثل کاغذ گونی و چتائی و ... تهیه به.

کنف گیاهی ایسه دو لپه و گلدار یکساله با ریشهان متراکم و عمیق و سفید رنگ ، ا گیاه ساقه نسبتاً علفی و ویشتر بدون انشعاب و اونه بلندی یک تا 4 متر تغییر کونه. یلندیه متوسط کنف ساقه بین 4/2 تا 6/3 متر ایسه . اونه برگان دارای لبه دندانه دار ایسه و برگ سطح و ساقه مین کرکان ریزی وجود داره.مناطق کاشت کنف گیلان و مازندران مین : قائمشهر، بابل ، آمل ، محمودآباد ، بندپی ، سرخ رود ، نور ، لنگرود ، آسونه ،لاهجون رشتبندر انزلی لاهجون نزدیکی ای ته روستا هنه که اون ایسم کنف گوراب ایسه. یعنی جایی که کنف جور هنه و او دره، چون کنف او مین تودنن تا خسه بی بضبن او پوس کبنن. قدیمون کنف گوراب مین مردم کار کنف کاری و کنف ریسی بو.


اوستان فارس : داراب ، کازرون. کرمان : بم، رفسنجان و جیرفت . تئران : ورامین. خوزستان : دزفول ، ایرانشهر ، بندرعباس ، میناب ، مهرانگیاه و میوه

سنجد • فندق • بادام • بادام زمینی • پامادور • انجیر • انار • سیب • نارگیل • اسفناج • آناناس • ترش لیمو • پرتقال • پیاز • پسته • توت فرنگی • جوانه گندم • جو • کنف • کشکش • سیر • سویا • ریواس • نارنگی • نعناع • نخود • خربزه • خاکشیر • خیار • خرما • عدس • کیوی • کنجد

عکسان دچينواچين