ریواس

ریواس بومی آسیا شینه و به احتمال زیاد سیبری و یا هیمالیا کوهان شین ایسه . قرن شانزدهم اروپا مین کشت بستی . و بینیویشتان نیشان دهه که قبل میلاد مسیح چین مین به عونوان گیاه دارویی ایستفاده بستی .

ریشه: ریواس دارای ایته ریشه معمولی ایسه که یک تا دو متر خاک مین رشد کونه. ریواس ریشه سرما و یخبندان مین مقاوم ایسه.

ساقه: ریواس دو نوع ساقه داره. ایته ساقه زیرزمینی که اونه ریزوم هم گده. ریزوم بعد رشد گوشتی و چوبی بده که جه اونه جوانان، ساقه‌ان هوایی و برگان پهن بوجود آیده . نوع دوم ریواس ساقه ، ساقهان هوایی ایسه که تا حدود یک متر هم رشد کونده.

گل: به تعداد زیاد و به صورت خوشه آخر ساقه اصلی ایجاد به و گلان به رنگ سبز ایسده و بر اثر تلقیح بذرا تشکیل دهده.

برگ: ریواس دارای برگهانی ایسه که جه جوانه جانبی ریزومها بوجود آیده . برگان دارای پهنک پهن ایسده . دمبرگ ریواس که اونه قسمت خوراکیا تشکیل دهه ، گوشتی ایسه و اونه طول به ویشتر 50 سانتیمتر ایسه.


گیاه و میوه

سنجد • فندق • بادام • بادام زمینی • پامادور • انجیر • انار • سیب • نارگیل • اسفناج • آناناس • ترش لیمو • پرتقال • پیاز • پسته • توت فرنگی • جوانه گندم • جو • کنف • کشکش • سیر • سویا • ریواس • نارنگی • نعناع • نخود • خربزه • خاکشیر • خیار • خرما • عدس • کیوی • کنجد

عکسان دچينواچين